Loading

Kaugseire ehitussektoris 16.12.2019 - tule kuulama ja kaasa rääkima

Seminari kava

09:30 - 10:00 Kogunemine (TalTech, Akadeemia tee 3 (Majandusteaduskonna hoone), ruum: SOC-308).

10:00 - 10:15 Sissejuhatus ja ülevaade RITA* projekti eesmärkidest ja selle rakendustest ehitussektorile ( Paul Liias, MKM; Anu Reinart, Tartu Ülikool; Raido Puust, TalTech ) ( video )

10:15 - 10:45 Satelliitseire võimalustest ( Andreas Kiik, AS Datel, slaidid / video )

10:45 - 11:15 ESTHub - Eesti oma satelliitandmete portaal ( Ants Vain, Maa-amet, ESTHub teenused, slaidid / video )

11:15 - 11:45 Aeroskaneerimine ja Maa-ameti LiDAR andmed ( Ants Vain, Maa-amet, slaidid / video )

11:45 - 12:15 Kohvi- ja jutupaus

12:15 - 12:45 Ruumiandmetel põhineva informatsiooni kogumine ( Vaiko Veeleid, Hades Geodeesia OÜ, slaidid / video )

12:45 - 13:15 Kaugseirest tellija vaatevinklist ( Erko Puusaag, Maanteeamet, Teehoiu arendamise osakond, slaidid / video )

13:15 - 13:45 Kaugseirest järelevalve pilgu läbi ( Jüri Saar, AS Taalri Varahaldus, slaidid / video )

13:45 - 14:15 Kohvi- ja jutupaus

14:15 - 14:45 Drooni lennutamise esmased sammud, lennuload ja esimesed õppetunnid (Sander Varbla, TalTech, slaidid ; Raido Puust, TalTech, slaidid ) ( video )

14:45 - 15:45 Paneeldiskussioon: Kaugseire võimalused ja võimekus nüüd ja tulevikus ( video )

Osalevad: Andreas Kiik (AS Datel, kosmosevaldkonnajuht), Ants Vain (Maa-amet, ESTHub, aeroskaneerimine), Ivari Rannama (Tallinna Linnaplaneerimise Amet, geomaatika/ruumiandmed), Vaiko Veeleid (Hades Geodeesia OÜ, droonid/ehitusgeodeesia), Anti Palmi (Maanteeameti teehoiuteenistus, tellija), Jüri Saar (AS Taalri Varahaldus, järelevalve), Modereerib: Raido Puust

15:45 - 16:00 Päeva kokkuvõte

(Seminar on osalejale tasuta. Registreeru varakult, kuna kohtade arv piiratud. Korraldaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.)

*Seminar saab toeks tänu projektile: RITA1/02-52 "Kaugseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel (1.01.2019−31.12.2020)"

Uuringut rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti Teadusagentuuri, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Maaeluministeeriumi tellimusel programmi RITA raames.

Tutvu ka projekti raames avaldatud kirjanduse ülevaatega: Kaugseire olemasolevate võimaluste ning lahenduste kirjanduse ülevaade ehitussektorile

Küsimuste korral võta ühendust: raido.puust(at)taltech.ee

Kohalejõudmise info: Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3, SOC-308 (asub kolmandal korrusel). Lihtsam siseneda Akadeemia tee poolt. Soovitav tulla ühistranspordiga, kuna parkimiskohtade arv võib olla piiratud kogu Campuse alal.

Credits:

Esilehe pildid: https://unsplash.com/ & TalTech Mäepealse 3 objektikaamera