Skigruppa i Kirkens Bymisjon Vinter 2017

Aktiviteter og mestring i fellesskap er en viktig del av Kirkens Bymisjon sitt arbeid. Over flere år har vi hatt ukentlige ski, sykkel og løpegrupper - etter sesong. Gruppene er en del av alle aktivitetene som gjennomføres i løpet av året.

Skigruppa i Kirkens Bymisjon Drammen avsluttet dette årets sesong med gjennomføringen av årets Birkebeinerrenn. Gjennom sesongen har hele 22 deltatt og gjennomført Vindfjelløpet, Vasaloppet og Birkebeinerrennet. Det står det respekt av!

Jon Dahl (næringslivsansvarlig i Kirkens Bymisjon Drammen), har gjennom en årrekke vært primus motor i skigruppa.

Gjennom vinteren har skigruppa hatt regelmessige treninger med utgangspunkt fra Eiksetra i Lier og på Konnerud skistadion. Og det er så ikke et absolutt must å delta på renn for å være med i skigruppa - her er det rom for alle.

For å kunne gjennomføre alle våre ulike aktiviteter er vi i stor grad avhengig av givere. En kjempestor! takk til alle som har bidratt inn mot dette gjennom året. Pengene går til deltakeravgifter, overnatting, mat og utstyr.

Det som gjør de ulike aktivitetene og arrangementene så unike er miksen av menneskene som er med. Her er både deltakere, gjester, ansatte, samarbeidspartnere og frivillige. Det bidrar til et godt sosialt fellesskap på tvers av bakgrunn. 

Vindjelløpet 12.februar - skirennet er på 4 mil og går i området Siljan/Svarstad.

Vasaloppet - årets styrkeprøve! Hele 9 mil gjennom de svenske skoger. Fantastisk!

Birkebeinerrennet, 18.mars markerte avslutningen på årets sesong, i tillegg til å være årets høydepunktet for mange. Rennet går over 5,4 mil i området Rena/Lillehammer.

Sosialt fellesskap på kveldstid med overnatting og flott bevertning på Gammelstu Stai. Alle gjennomførte med glans årets renn!

Alle som har deltatt i sesongens skigruppe har delt flotte opplevelser, samtidig som de virkelig har kjent på mestringsfølelsen ved gjennomførte renn. Det sosiale er alltid i fokus og alle skal kjenne seg inkludert. Treninger tilpasses etter både ferdigheter, vilje og ambisjoner hos den enkelte. Takk til alle som har vært med, og takk til alle bidragsytere som har bidratt til realisering av drømmer.

Nå sier vi god vår og finner frem sykler og løpesko!

Created By
Anine Berg
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.