Dumb ways to die

Game: Dumb ways to die.

Dit spel heeft veel verschillende bewegingen. Dit is omdat het namelijk bestaat uit meerdere kleine spelletjes.

Één van deze bewegingen is bijvoorbeeld swipen

Hierbij moetje het vliegtuigje niet in de cactussen laten vliegen.

Of een andere beweging is holden. Bij dit gedeelte moet je alle gaten ingedrukt houden zodat je poppetje niet doodgaat aan bloedverlies.

In dit spel heb je allerlei soorten bewegingen.

Dit spel ontstond eerst uit een filmpje van domme manieren om dood te gaan. Het is gemaakt door een bedrijf waardoor mensen beten zouden gaan opletten bij trein stations. Hierna is er een spel van gemaakt en later ook nog een deel 2. Verder is er geen extra mobiele mogenlijkheden.

Leon 1GD1

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.