Apart ve Otel Programı

Sizlere küçük ve orta çaplı otel işletimleri için özel olarak geliştirilmiş bir programı tanıtacağız. HMS (Hotel Management System) kullanımı basit bir otel programı. Baktığınız tarihlerde odaların dolu veya boş olup olmaları, ne kadar para kazandığınız gibi bilgilere kolayca erişebileceğiniz bir program. Üstelik verileriniz düzenli olarak yedeklendiği için herhangi bir kayıp sorunu gibi eskide kalan şeyler asla olmaz.

Yüzde yüz web uyumlu olan HMS virüslere karşı sonra derece dayanıklı ve bilinen çökme ve benzi arızalarda veri kaybına yol açmaz. Bütün işletim sistemlerinde çalışabilen bu kimlik bildirim programının hızlı ve detaylı müşteri kaydı oluşturma, rezervasyon ve grup rezervasyonu, acente firma tanımlama, garaj-otopark durum takibi ve fatura oluşturma gibi daha onlarca fonksiyonu bulunmakta.

Otel sahiplerinin otellerinin deki her türlü ince ayrıntıya ulaşım yönetmelerini sağlayan bu uygulama sizlere daha fazlasını sunuyor. Fazladan lisans ücreti talep edilmeyen (Server ve veritabanı gibi) bu apart programı bütün işlerinizi o kadar kolaylaştıracak ki, bir kere kullandığınızda bir daha kullanmadan yapamayacaksınız.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.