Kasetinių roletų montavimas instrukcija

Priklijuokite kreipiančiąsias prie stiklajuosčių. Klijavimą pradėkite nuo apačios. Kreipiančiosios apatinė dalis turi sutapti su stiklajuostės apatine dalimi
Nuimkite kasetės šoninius dangtelius. Pridėkite roleto kasetę prie lango viršutinėje dalyje ir prisukite 4 medvaržčiais
Uždėkite dangtelius atgal ant kasetės. Grandinėlės pagalba nuleiskite ir pakelkite audinį. Viršutinę ir apatinę audinio padėtį apribokite, uždėdami ant grandinėlės ribotuvus
Valdymo grandinėlei įtempti, prisukite grandinėlės fiksatorių
Fiksatoriaus padėtis turėtų būti grandinėlės apačioje, kad susidarytų kuo mažesnė kilpa

AČIŪ, KAD PERKATE!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.