Seuratoimintapäivä 18.2.2017

OHJELMA

SEURAKYSELYN TULOKSET

SEURAKYSELY

Perustiedot

  • Suomen Shakkiliittoon kuuluu 85 jäsenseuraa ja 3 yhteisöjäsentä
  • Kyselyyn vastasi 38 seuraa ja 2 yhteisöjäsentä
  • Vastausprosentti 45 %

Järjestämme 1) amatööriturnauksia Helsingin Shakkiliiton kanssa, 2) vuosittain ystävyysottelun ja saunaillan Rikospoliisien Shakkikerhon kanssa, 3) toisinaan ystävyysotteluita Käpylän Shakkikerhon kanssa

Turnauksia HämSK:n kanssa, kalustolainaa VammSK:n kanssa. Lehtiartikkeleita joskus paikalliseen lehteen.

Erilaisia tapahtumia mm. koulujen ja asukasyhdistysten kanssa.

Raaseporissa kolme toimivaa shakkiseuraa. Harjoittelua, pelaajavaihtoa, koulushakkiturnaus ym.

P-Suomen shakkipiiri/GP, paikallinen TUL-yhteistyö, koulutoimen kanssa on pakko tehdä yhteistyötä koska tiloja ei oikein muualtakaan saa.

Venäjän suurlähetystön kanssa

Koulussa kerran vuodessa harrastepäivänä

Toimimme yhteistyössä Pohjois-Espoon Ponsi ry:n kanssa sekä niiden tahojen kanssa, jotka toimivat yhteistyössä. Toisinaan ammattioppilaitokset, ammattiliitot tai muut jotka pyytävät shakkitapahtumaan kilpailutoiminta-apua ja pelivälineitä sekä tuomarin.

Kansainvälinen yhteistyö: WFCC. Muut shakkiseurat: yksittäiset tehtäväniekat valistavat tietämättömiä pelaajia.

Yritetään verkostoitua, ollaan avoimia yhteistyölle ja osallistutaan erilaisiin yleisötapahtumiin.

Ystävyysotteluja ja "toimitsijavaihtoa" lähialueen seurojen kanssa.

Lähinnä shakki kellojen lainaus naapuriseuralle.

Vasta joulukuussa muutimme Käpylän kirkolle pelaamaan, joten vaikea sanoa vielä. Hyvältä näyttää, viime kerhoillassa oli paikalla 18 pelaajaa.

Yhteiskuljetus joukkueblixteihin TuTS:n kanssa

Tapauskohtaisesti ja tilanteen mukaan

Yhteistyö TUL:n kanssa

Ystävyysotteluja ja vierailuja pääkaupunkiseudun muihin kerhoihin; orastava yhteistyö Suomi-Venäjä -seuran kanssa

Toivon erityisesti parempia tiedonhakua netistä ja myös englannin kielisenä.

Toimintamme on sen verran pienimuotoista, että olemme koettaneet pärtjätä ns. omillamme emmekä häiritse liiton korkeita kansainvälisiä pyrintöjä. Koska olen nähnyt liiton tilinpäätöksen ja talousarvion, tiedän taloudellisten mahdollisuuksien olevan rajalliset.

Talousasiat selkeämmiksi. Yksi kirje pitäisi mielellään sisällään kaiken ohjeistuksen. Lisäksi lisenssi, osallistumis, jäsenmaksu on liian monimutkainen kokonaisuus. Esim. jäsenmaksun voisi häivyttää muita maksuja nostamalla.

Äkkiseltään tulee mieleen: 1. Kotisivut kuntoon 2. Yhteistyökumppanien hankintaa, ja kaukainen 3. Sähköistä toimitsija/tuomari/turnausjohtajakoulutusta. Yhteistyö liiton kanssa ei varsinaisesti kiinnosta, vaan se, että liitto tukisi shakkiharrastusta Suomessa.

Enemmän lasten (selo) turnauksia (ei nappula)

Tällä hetkellä ei mitään erityistoiveita.

Toivoisimme, että liitossa vastattaisiin nopeammin kyselyihin.

Maksuja saisi alentaa

JSM säännöstöä voisi katsella kokonaisvaltaisesti, ei pelkästään Helsingin näkökulmasta

Ei varsinaisia toiveita tällä hetkellä. Olemme avoimia monenlaiselle yhteistyölle.

Tukea kansainvälisten turnausten järjestämisessä (jos vielä tapahtuu...)

Enemmän kasvisruokaa.

Shakin harrastamisen kustannukset kasvaneet viime aikoina huolestuttavasti.

Toimintamme on minimaalista, joten ei kehitys toiveita

Toimitsijakoulutusta

Lisää tukea ja panostusta koulushakkiin.

Tuetaan toistemme tavoitteita, avointa vuoropuhelua

SEURAN TAVOITTEET

Osallistua JSM sarjapeleihin, pikashakin joukkue SM-kisoihin ja Helsingin shakkiliiton joukkue kisoihin. Järjestää halukkaille shakkiopetusta. Kerran viikossa kerhoilta, ( lauantaisin) jossa avoimia turnauksia nopean tai pikashakin ajoilla. Jäsenet osallituvat myös muihin shakkiturnauksiin.

Jatkaa entiseen malliin: järjestää perinteiset turnaukset ja osallistua joukkueturnauksiin

Me teemme aina toimintasuunnitelman vuodeksi eteenpäin ja tänä vuonna on tarkoitus jatkaa nykyisen laajuista toimintaa.

Järjestää Akaassa ja ympäristössä mahdollisuuden shakin harrastamiseen ja pelissä kehittymiseen.

Järjestää kilpailuja, myös SM-tasoisina.

Peli-illat, kansainvälisen kilpapelaamisen tukeminen, koulushakki, koulukerhot, vapaamuotoiset turnaukset, osallistuminen JSM & Blixt joukkuekisoihin

Pidetään talous kunnossa ja jäsenmäärä vakaana.

Kasvattaa jäsenmäärää ja aktiivipelaajien määrää, saada nuoria mukaan toimintaan

Pysyä hengissä.

Edistää tehtäväshakin harrastusta Suomessa ja edustaa Suomea tehtäväshakin kansainvälisissä tapahtumissa. Toiminnan kehittämiseksi ja uusien harrastajien innostamiseksi järjestetään kilpailuja, koulutusta ja opastusta. Talous pidetään tasapainossa kasvattamalla jäsenmäärää ja myymällä omia julkaisuja. Harrastajille tarjotaan korkeatasoinen jäsenlehti, järjestetään kilpailuja shakkitehtävien laadinnassa ja ratkaisemisessa sekä valtakunnallisia ja paikallisia tapaamisia. Välitämme jäsenille tehtäväkirjallisuutta ja -lehtiä. Edistämme kotimaisten tehtäväkirjojen julkaisemista sekä perinteisinä kirjoina että PDF-muodossa. Tärkeimmät tiedotuskanavat ovat jäsenlehti, yhdistyksen internet-sivut sekä Facebook. Valitsemme Suomen edustusratkaisijat shakkitehtävien ratkaisemisen MM- ja EM-kilpailuihin ja tuemme heitä taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Edustamme Suomea tehtäväshakin kansainvälisessä järjestössä World Federation for Chess Composition (WFCC) ja sen toimikunnissa. Osallistumme aktiivisesti WFCC:n järjestämiin laadinta- ja ratkaisukilpailuihin.

Edistää shakin harrastusta Seinäjoella ja Etelä- Pohjanmaalla

Nostaa jäsenmäärää sekä aikuisten että koululaisten osalta. Parannetaan medianäkyvyyttä sekä lajin imagoa ja yleistä merkitystä paikallisesti.

Normaali toiminnan lisäksi suunnittelemme kouluihin/kouluun perustettavaa iltapäiväkerhotoimintaa shakin ympärille. Aiomme kokeilla tällaista toimintaa syksystä 2017 alkaen ainakin Kimpisen koulukeskuksessa.

1. Ylläpitää shakki-innostusta Päivölässä, 2. Osallistua JSM:ään, 3. Järjestää pikkujoulut 4. Mahdollisuuksien mukaan peli-iltoja.

Kerho on kuolemanvaarassa. Vanhoja äijiä. Kun me kupsahdetaan/luovutetaan, se on siinä. Uusia jäseniä ja erityisesti vetäjiä/vetäjiä pitäisi saada. Jäsenhankintaprojekti on ollut vireillä, ja jotain on saatukin. Tavoite on pysyä kerhona hengissä, hyvällä säkällä se saattaa onnistuakin.

Pitää aktiivinen toiminta ja saada taas joukkue edes 3.div tasolle

Toivottavasti saadaan innokas vetäjä kerholle ja pelipaikka

Nousta takaisin liigaan.

Nuorisotoimintaan jatketaan panostamista

Nousta keskisuuresta seurasta "suureksi",panostamalla juniorityöhön ja petraamalla määrällisesti ja laadullisesti toimintaa kaikilla sektoreilla.

Osallistua jatkossakin kerhoille järjestettäviin tapahtumiin eli samoihin joissa tahkottu vuosi toisensa jälkeen.

Ei ole

Tilaisuuksien ja retkien järjestäminen, historiatiedon keruu.

Seura saatetaan lopettaa

TOIVEITA SEURATOIMINTAPÄIVÄSSÄ KÄSITELTÄVÄKSI

Shakkikerhojen yhteistoiminnan lisääminen.

Nuorisotoiminnan aktivointia, netin mahdollisuuksia, erityisryhmien kuten maahanmuuttajien, naisten ja seniorien aktivointia.

Liitto voisi listata aluksi ne toimenpiteet, mitä se pystyy tekemään seurojen hyväksi ja näistä voivat seurat sitten ottaa koppia itselleen.

Koko tapahtumasta vastaajalla ei ole mitään tietoa eikä vastaaja ole maassa tuolloin, joten mahdotonta vastata mitään.

Shakkiseurojen ja -järjestöjen toiveista lähteviä, käytännönläheisiä toiminnan kehitysajatuksia.

Yhteistyömahdollisuuksia liiton ja jäsenseurojen välillä sekä luoda mahdollisuuksia seurojen väliseen yhteistyöhön. Lisäksi haluaisimme infoa mahdollisuuksista saada tukea ja julkista rahaa seuratoiminnalle.

Koulujen shakkikerhotoiminta.

Emme osallistu.

Millaista toimintaa, jotta jäsenmäärä kasvaa? Seurojen välinen paikallinen yhteistyö.

Edellä mainittu kustannustilanne ja mitä uutta kilpailupuolelle voisi kehittää/ saada aikaan. Esim. Saharisen tiistain analyysi-ilta ollut hyvä, -->sen edelleen kehittäminen "pienten askelten menetelmällä".

1. koulushakin tulevaisuus 2. shakkiliiton yhteistyön lisääminen kerhojen kanssa

Liitossa tapahtuu / on tapahtunut paljon, mm. työvoiman osalta. Tiedotusta konkreettisella tasolla mitä tapahtuu, millaisia suunnitelmia ja ambitioita, "mitä lisenssihintakorotuksella on saavutettu/saavutetaan" jos nyt käytän tätä terminologiaa

Kuntien avustuksia shakkiseuroille.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.