En dag i historien den 4. Marts

Hej, Mit navn er Rasmus Andersen. Jeg er født den 4 marts 2002, og får 81 år siden skete der noget spændende.

Den 4 marts 1936 blev verdens største luftfartøj, LZ 129 Hindenburg prøvefløjet for første gang. LZ 129 Hindenburg var et tysk luftfartøj som blev bygget i 1935. Luftskibet kunne tage 72 passagerer og havde et mandskab på 61 personer. Det havde en samlet pris på en halv million engelske pund. skibet var 245 m langt og 41 m i diameter. Hindenburg havde en topfart på 135 km/t.

Igennem sin levetid fløj LZ 129 Hindenburg 308.322 kilometer og fragtede 2.798 passagerer 160 ton gods og post. Det gennemførte 17 ture i alt, 7 til Brasilien og 10 til USA.

Den 6 maj 1937 klokken 18:25 lokal tid gik der ild i Hindenburg, da den nærmede sig fortøjningsmasten ved Lakehurst Naval Air station i New Jersey i USA. Flammerne begyndte ved agterenden, og i løbet af 37 sekunder var luftskibet overtændt. Af de 97 personer om bord døde 35. Af disse var 13 passagerer og 22 mandskab. Ulykken har haft en betydning i dag. Det har betydet at vi ikke har zeppeliner i dag. Det er også et let mål at ramme, da den ikke er så hurtigt og hvis der bare er det mindste der rammer den går den i brand.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.