Loading

NäraNäringsliv Näringslivsdagen i Laholm 22 nov

Välkommen till årets Näringslivsdag i Laholm 22 nov!

Under temat "Bäst på kundrelationer - nyckeln till goda affärer" får vi lyssna till och inspireras av goda exempel från stora bolaget till de lite mindre lokala. Alla med samma fokus och goda framgångar men med olika strategier för att skapa den bästa relationen till sina kunder.

Magnus Jacobsson, Systembolaget

Magnus Jacobsson, Systembolaget

Från myndighet till att framgångsrikt kombinera service med samhällsuppdrag. Magnus, till vardags områdeschef för Halland och västra Småland tar oss med på resan som lett till att Systembolaget flera år på rad vunnit priset ”bäst på service” genom ServiceScore®

Bäst på service - så här resonerar vi

Några av våra lokala företagare pratar kundrelationer, möjligheter och utmaningar i sina företag i ett dialogsamtal med Johan Wester. Här möter ni:

Jeannette Lilja, Åsjömad Semin & Avel. Med två kunder i en, hästen och hästägaren, med flera inriktningar och nationella såväl som internationella kunder, hur tänker man då för att möta kunden på bästa sätt?
Linda Andersson, Lanthotell Lögnäs Gård. Hotell, SPA, konferens, fester, Restaurang, barnens Lögnäs, Ställplats, med denna verksamhet under konstant tillväxt och utveckling, hur hinner man lyssna på kunderna och hur möter man alla olika kundkategorier för bästa kundservice?
Sara Paulsson, Tyglust och varumärket Sara Laholm. Med devisen mer färg åt folket och ett koncept att ha några standardmönster men en värld av färger och mönster. Där har Sara grundkonceptet för varumärket Sara Laholm, men hur når hon sina kunder och vad är bästa kundservice för dig?
Susanne Parkkinen, Enhetschef Hemtjänst centrum, Laholms kommun. Som kommunal verksamhet där lagstadgat inflytande vuxit i sin innebörd, från att ha varit att man som kund/brukare skulle ha inflytande till att bli medbestämmande till att i dag innebära att man som brukare äger sitt eget ärende. Hur jobbar man här med att skapa relationer och få till bästa tänkbara kund/brukarservice?
Anna Bjelm, VP för Diabs produktionsanläggningar i Sverige och Litauen. De senaste åren har Anna och Diab jobbat med One Diab, ett förbättringsarbete i syfte att nå sin vision att bli världsledande. I det arbetet ingår att göra samtliga medarbetare kundmedvetna, hur gör man det på ett företag i Diabs storlek? Hur jobbar Diab för att få alla medarbetare att tänka på kunden oavsett var man är i företaget?

Magnus Helgesson

Magnus Helgesson, Entreprenören, företagsledaren och föreläsaren

Entreprenören Magnus Helgesson öppnade Sveriges första Harrys-restaurang innan han hunnit fylla 23 år. Harrys blev en succé och franchisetagarna strömmade till. Företaget växte, men resultatet följde inte med. Harrys gick med storförlust och medarbetarna var missnöjda. Magnus Helgesson kastade ut allt vad högtravande affärsidéer och mål hette och fokuserade på det väsentliga;

– ”Nöjda medarbetare ger fler gäster och det ger stålar. Allt ska vara enkelt”.

Dagens moderator

Johan Wester

Ett kärt återseende får vi med Johan Wester som modererade oss genom förra årets Näringslivsdag.

Förutom skådespelare och programledare är Johan även en driven och passionerad entreprenör och samhällsbyggare. Med humor, hjärta och hjärna har Johan en förmåga att skapa en alldeles unik stämning omkring sig.

Avrunda eftermiddagen på bästa sätt

Följ med runt hörnet till ”Campus Pianobar, här väntar något att äta, lite soft musik och eftersnack.

Anmäl dig i dag

https://a.entergate.se/laholm/naranaringsliv

Program

Välkomna till NäraNäringsliv 2018, vi ses på Campus Laholm, Skottegränd 3 Laholm

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.