En båt går ikke fremover dersom alle ror hver sin vei

SPILL HVERANDRE GODE - BYGG STERKE TEAM

Når hver fugl slår med vingene sine, skapes det en oppdrift for den neste fuglen. Ved å fly i en V-formasjon bruker fuglene opptil 40 % mindre energi enn når en flyr alene. Det sies også at kommunikasjonen blir enklere…

VI MENER AT: Folk som deler en felles retning og har en følelse av fellesskap, kommer raskere og lettere dit de ønsker, fordi de hviler på hverandres tillit.

Det du trener på det blir du god til ......

Det er betenkelig hvor lite tid som brukes på trene på de ferdighetene som skal til for å få et team til å fungerer godt sammen. Et håndballag, et kor eller en teatergruppe ville aldri stilt opp på banen eller på en scene uten å ha trent for å levere det som forventes.

Hvor mange team har et et opplæring eller treningsprogram som driver teamet fremover så de spiller hverandre gode? De store prosjektmodellene har "glemt" at det er menneskene som utgjør forskjellene på om et team lykkes eller ikke, når de anvender og styrer etter modeller som f.eks Prince eller Agile. Vi tror at ved enkle metoder kan et team finne ut hvordan de skal samarbeide, bli en sammensveiset gjeng som spiller hverandre gode er effektive og når sine mål - MEN det kommer ikke av seg selv.

HELHETSGÅRDEN I SAMARBEID MED PRESENZA TILBYR TEAMBUILDING

Gjennom inspirasjons - boost, coaching, kurs og workshop med oppfølging og trening for hele team eller enkeltpersoner ved behov.

VI JOBBER MED TEMA SOM:

Det gode samarbeidet styrkes ved at vi setter pris på hverandres likheter, er nysgjerrige og ser muligheter i våre ulikheter.
Ta utfordringer som kommer enten de er oppgaverelaterte eller som konflikter mellom team-medlemmer
Relasjoner skapes av kommunikasjon - snakk "et språk" som gjør dialogen forståelig - ulike synspunkter er verdifult og må ivaretas
Ha det morsomt sammen - feiringer av mål er viktig!
Vi utvikler team, bygger relasjoner, setter fokus på trivsel, i et godt arbeidsmiljø som spiller hverandre gode!

En workshop har et variert innhold:

Teori, modeller, øvelser og analyse som er tilpasset gruppens behov og ønsker, Det gir innsikt og kunnskap om bygging av sterke team.
DERE FÅR:
Et vel fundamentert team som stiller på en felles plattform med gode relasjoner, en tydelig kommunikasjon og setter fokus på trivsel. Det vil gjenspeile et godt arbeidsmiljø hvor teamet spiller hverandre gode!
Et sterkt team som står rustet til å møte dagens utfordringer hvor akselerasjon og endring stiller store krav til enkeltpersoner for å oppnå resultater.

Vi har lang praksis og erfaring fra næringslivet og coaching

Iren Tingulstad -------- Elsa Grimsmo
Sertifiserte ACMC Meta-Coach´er med NLP og Neurosemantikk som metodikk for coaching og trening.

Iren brenner for å skape økt livsglede for mennesker og ønsker at alle selv skal mestre sitt liv. Hun er medeier og driver Helhetsgården i Hobøl, jobber som coach og underviser i NLP og Neurosemantikk. Hun møter den enkelte akkurat der de er. Guider, coacher og trener slik at resultatet blir som ønsket både i arbeid- og privatlivet. Ved å belyse den enkelts nåværende ubevisste og bevisste strategier blir den enkelte mer målrettet og retter fokus på veien mot målet. Iren er også sertifisert Neuro - Semantic/NLP Trainer og underviser på NLP-skoler i landet.

Elsa er fasinert av menneskers forskjelligheter. Hun startet Presenza AS hvor hun med nysgjerrighet og stor passion utfordrer kommunikasjon og relasjonsbygging i næringslivet. mobiliserer og utvikler menneskers talenter for økt engasjement og glede i et Arbeids-Liv i Balanse. Hun har erfaring fra ulike lederroller i næringslivet gjennom 20 år og fra helse- og sosialomsorgen i 10 år. Praktiserer Mindfulness, Yoga og meditasjon de siste 9 årene og sertifisert Mindfulness intruktør ved Scandinavian Centre for Awareness Training med Andries Kroese.

BYGG STERKE TEAM MED MODERNE VERKTØY SOM GIR HØYT ENGASJEMENT !

Med oss som bidragsytere kan du gjøre det NÅ!

Kontakt Iren Tingulstad email: iren@helhetsgarden.no, mobil +47 98 66 98 04 www.helhetsgarden.no
Kontakt Elsa Grimsmo email: elsa@presenza.no mobil+47 90 60 06 62 www.presenza.no

Credits:

Created with images by Gidzy - "Pink Footed Geese" • CITYEDV - "wrench allen screw" • CITYEDV - "wrench allen screw"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.