Städpatrullen Feelgood-program om de vanligaste städfällorna

Två influencers rycker ut till svenska hem och hjälper till att städa hemmets olika vrår. Varje avsnitt innehåller ett nytt "problemområde".
8 avsnitt á 4 minuter som publiceras på Facebook
Köket, badrummet, sommarstället, efter barnkalas, djurägaren, uterummet med glaspartier, lägenheten i innerstan
Smarta husmorstips i kombination med att Kärchers produkter briljerar skapar en bra balans mellan nyttiga tips och reklam för produktutbudet.
Våra influencers kompletterar varandra. En man och en kvinna. En inrednings- och bloggprofil och en person som kommer från ett helt annat håll.

Form: Avsnitten börjar med en vinjett, Influencers presenterar sig själv; ”Städning ser många som ett nödvändigt ont som måste göras”. VO i anslaget presenterar utmaningen och personerna som bor där. Influencers pratar med de boende om deras relation till städning och aktiviteten som har ett städinslag där Kärcher är proffs. Kort inslag på 20-30 sekunder som är "Oddly but satisfying" - högtryckstvätt som rengör uppfart, vägg, altan. Städutmaningen påbörjas. Inslag på 20-30 sekunder med ett husmorstips. Våra influencers städar färdigt och avslutar avsnittet samtidigt som de ber tittarna dela med sig av sina bästa husmorstips för besvärliga städuppgifter.

Bloggare, Facebook-kreatörer och andra influencers skapar innehåll kopplat till Kärchers produktutbud och pushar för serien.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.