KYNÄRUISKUMAALAUS pe 31.3. - 1.4.2017 Haapavesi, Jokihelmen opisto, kuvataideluokka

pe 31.3.2017 klo 16.00-20.00 & la 1.4.2017 klo 10.00-16.00, hinta 20 €.

Jokihelmen opiston kuvataideluokka, Haapavesi.

Opettajana Australiassa vaikuttava uusiseelantilainen taiteilija Scott Karl.

Sopii aloittelijoille, sekä jonkin verran maalanneille. Kynäruiskun voit ostaa opettajalta tai tuo omasi. Ruiskumaalaustekniikka soveltuu monien pintojen kuten seinien, autojen tai vaappujen koristeluun sekä myös kankaalle.

Ilm. 27.3.2017 www.jokihelmenopisto.fi tai 044 7591 999

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.