Loading

Pas op teken teken zijn weer actief in de duinen

De tekenpas

In de lente worden de teken weer actief. Net nu het mooi weer is en iedereen er op uit trekt om te genieten van de natuur. Extra opletten dus, want deze kleine beestjes kunnen voor veel ellende zorgen. Jaarlijks lopen ruim 1 miljoen mensen een tekenbeet op. Dan is het vooral belangrijk om de teek snel te verwijderen. Je kan de teek handig verwijderen met een tekenpas/kaart.

Wat te doen bij een tekenbeet?

Als je door een teek gebeten bent, loop je het risico op de infectieziekte, de ziekte van Lyme. Om dat te voorkomen, moet een teek moet zo snel mogelijk worden verwijderd.

Hoe langer de teek in de huid zit, des te groter de kans op deze ziekte. De nimf, de onvolwassen teek, is waarschijnlijk de belangrijkste overbrenger van deze ziekte. Ze zijn niet groter dan een speldeknop en vaak moeilijk te zien.

Je kunt jezelf het beste beschermen door gesloten kleding te dragen: lange mouwen, lange broek. En als je buiten bent geweest, altijd je kleding en lichaam te controleren op teken. Teken en nimfen (jonge teken) moeten zo snel mogelijk worden verwijderd. De beste en veiligste manier is om dat met een tekenpas te doen. Filmpjes over beste beschermingsmaatregelen en de manier waarop je een teek verwijderd zijn te vinden op de website week van de teek of op www.lymevereniging.nl.

Credits:

Created with images by skeeze - "cayenne tick tick male dorsal view parasite" • makamuki0 - "mite tick paparra parasite ixodes suck the" • Nicooografie - "tick macro close" • francok35 - "mite mint tick mites insect tick tick"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.