Loading

Vrij werk Alles wat me inspireert

Vrij werk; vrij, zonder grenzen, zonder restricties, zonder gedwongen samenhang. Alles mag en kan, alles wat opvalt, trekt of juist afstoot. Het bestaat uit allerlei onderwerpen en stijlen, met maar één gemeenschappelijk kenmerk; het inspireerde me.

Created By
Alexander Senger
Appreciate

Credits:

©Alexander Senger/SengerPhoto www.sengercommunicatie.nl

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.