Loading

Lynæs Posten Nr. 3 · september 2018 web version

Det var den dejligste sommer i hundrede år…

Så er vi der, hvor vi kan sætte flueben ved den varmeste, tørreste og mest solrige sommer i hundrede år. Så lang og så god, at selv den mest solhungrende dansker nåede at blive mæt, og det er lige før, efteråret kan føles som en lise.

Efterårsferien – uge 42 – nærmer sig. Og med den også den officielle afslutning på sæsonen. Det betyder, at bommen og toiletterne bliver lukket, og at vi skal til at lukke og slukke for vandet, inden nattefrosten sætter ind.

Sprængte vandrør er nemlig ikke alene umådeligt irriterende, de er også dyre, og eventuelle skader er faktisk på ejerens egen regning. Så husk at tappe vandet af rørene og lukke for hanen ude ved vejen, hver gang du forlader huset. Og husk også at lukke for bommen – også når du bare lige skal op i Rema.

Fra 1. oktober til udgangen af marts bliver der ikke tømt skraldespande ved vores huse. Men du kan lægge affald i den store container ved fælleshuset. Det er mandage, de tømmer hos os.

Tak for en forrygende sæson med store og små fester i sommernatten, fremmøde til fællesarbejde, udveksling af rabarber, stauder, æbler, legetøj, gode råd, værkstøj, gamle møbler og andet godt. Tak for yoga, petanque, godt naboskab, gode initiativer og sjove fælles udflugter.

Vi ses til generalforsamling onsdag den 27. marts.

Tekst: Lis Norup

Layout: Henrik Ludvig Christensen

Send indlæg og forslag til: lisnorup@mail.dk

Formanden har ordet

Kære alle

Det har været et forrygende år. Der er kommet et hav af nye medlemmer og sommeren har være fantastisk. Lige nu bugner æbletræerne af æbler og på trods af at det nu er blevet køligere er vejret indimellem stadigt dejligt. Vinteren er på vej og de fleste er igang med at få lukket huset af. Lis har heldigvis skrevet om alle de ting man skal huske i den forbindelse, så det behøver jeg ikke.

Som de fleste af Jer har hørt har vi lavet en aftale om fældning af træer i løbet af vinteren. Den træfældningsordning vi vedtog på generalforsamlingen i foråret, viste sig at være temmeligt besværlig at administrere. Bestyrelsen har derfor valgt at prioritere at få fældet de træer som skygger for nogle andre end ejeren og som stod uheldigt eller besværligt. Det betyder at vi har valgt at få fældet en stor del af de ønskede træer, men ikke alle. Tilgengæld blev det dermed dobbelt så dyrt som budgetteret. Bestyrelsen valgte derfor at afsætte yderligere midler. De valgte træer vil blive fældet og kørt væk i løbet af vinteren. Det er ikke tilladt at selv at tage brændet da dette er en del af aftalen med træfælderen.

Ved fælleshuset har vi fået fjernet det gamle legestativ og til foråret skal vi igang med at etablere en ny legeplads. Det bliver spændende at se hvad legepladsudvalget har fundet ud af.

Generalforsamling 2019 afholdes onsdag d. 27. marts 2019, kl. 19:00, Kantorparken 4, i Emdrup.

Der vil som sædvanlig være spisning samme sted fra kl. 17:30, hvor foreningen er vært ved en vegetarisk buffet. Som sædvanlig vil deltagelse i spisning kræve særskilt tilmelding.

Vær opmærksom på at vi jo har fået nye vedtægter og at generalforsamlingen derfor afholdes efter lidt andre regler en sædvanlig. Forslag som man ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde, senest d. 25. februar 2018.

Tak for i år.

Vi ses til generalforsamlingen

/Mads

Varmeovnen er lidt ude i kulden

Nu er der gang i de hyggelige brændeovne, og dem har vi en del af i foreningen. Vi har også en skorstensfejer, der kommer og tjekker, at alt er som det skal være – og det er selvfølgelig kun dem med brændeovne, der betaler for det. Men der har været mange skriverier om brændeovnenes forurening på det sidste. De forurener værre end en motorvej, hvis man ikke fyrer korrekt. Så selv om du er garvet brændeovnsoptænder, repeterer vi lige de tre bedste råd til brændefyring her, så du hverken generer miljø eller naboer.

 1. Brug kun tørt og rent træ - Korrekt brændefyring forudsætter, at du kun bruger tørt og rent træ. Hvis brændet er for vådt, afkøles ovnen, og forbrændingen bliver ufuldstændig og medfører større forurening og en dårligere udnyttelse af energien i brændet. Samtidig får du en tilsodet ovn og skorsten, som i sidste ende kan resultere i en skorstensbrand. Brændets vandindhold bør højst være 18 procent. Husk at skrald og affaldstræ ikke er brænde, men affald - der skal afleveres på den lokale genbrugsstation eller til den kommunale indsamlingsordning.
 2. Sørg for rigeligt med luft til forbrændingen - For at sikre en fuldstændig forbrænding, er det vigtigt, at der tilføres luft nok til forbrændingen. Ellers vil der frigives partikler og gasser, som kan sætte sig som sod i skorstenen eller slippe uforbrændt ud til miljøet, hvor den indeholder store mængder sundhedsskadelige partikler. Skru derfor først ned for lufttilførslen, når flammerne bliver lysere. Når der til sidst er gløder, er alle træets gasser afbrændt og brænder rent.
 3. Fyr kun lidt træ af ad gangen - I en brændeovn skal der fyres ofte og med små mængder træ - vel og mærke i kilo og ikke i antal brændestykker. Til de fleste ovne bør brændet ikke være længere end 30 cm og ikke tykkere end 6-8 cm.

Det vigtige fællesarbejde

Der er blevet hamret og banket, malet, savet og beskåret sommeren igennem på de søndage, hvor der har været indkaldt til fællesarbejde. Her sidst på sæsonen kom der f.eks. nyt hegn om skraldespandene ved en smuk fælles indsats.

Alle trækkes over kontingentet 200 kr. en gang om året i april til fællesarbejde. Hvis du møder op til fællesarbejde, får du 100 kr. pr gang.

Vinteren er højsæson for indbrudstyve

Der har desværre været indbrud i flere huse og skure, når det hele står tomt om vinteren. Derfor er det vigtigt, at vi gør det sværere for tyvene ved altid at holde bommen lukket og så i øvrigt følge rådene her fra Det Kriminalpræventive Råd:

 • Træk gardinerne fra og lad skabene stå åbne. Lad tyven se, at der ikke er noget at komme efter.
 • Luk og lås døre og vinduer – også selvom du blot er væk i kort tid
 • Husk, at selv hårde hvidevarer og brændeovne er i fare, når tyven har god tid.
 • Sæt dobbeltlåse på døren.
 • Forstærk dørkarmen på yderdøren og monter et sikkerhedsslutblik.
 • Lås værktøj og haveredskaber inde, så tyven ikke kan bruge dem til at bryde ind i huset.
 • Brug udendørsbelysning med føler.
 • Fjern alle ekstranøgler, som du har gemt ved huset.
 • Aftal med naboerne, at I holder øje med hinandens huse.
 • Spær indkørslen med en bom eller kæde, så tyven ikke kan køre helt op til huset.

Storskrald afhentes uge 45

Vi får hentet storskrald forår og efterår i foreningen, men man skal huske at melde sig til, hvis man vil have hentet stort affald. I år er sidste frist for tilmelding den 11. oktober.

Du kan læse om ordningen og bestille afhentning her: https://hnf.dk/affald/privat/storskrald

Grenaffald

Du kan stadig nå at komme af med grenaffald fra haven. Aflever det på en af de to parkeringspladser, så bliver de afhentet umiddelbart efter efterårsferien. Når affaldet er hentet, er det ikke længere tilladt at lægge grene på parkeringspladserne. Husk at det kun er til grenaffald og altså hverken til almindeligt affald, storskrald eller haveaffald. Haveaffald bør komposteres på egen parcel.

Husk at lukke for vandet

Tøm toilettet og hæld frostvæske i. Luk helt op for hanerne, så alt vand er tømt ud af rørene. Luk for hovedhanen ved vejen. Luk også for naboens, hvis den ikke er lukket.

Vi er en forening, så det er en god idé at komme til generalforsamling!

Vi holder generalforsamling onsdag d. 27. marts 2019. Har du forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, så send det gerne til bestyrelsen allerede nu og senest d. 25. februar 2018. Generalforsamlingen holdes på adressen Kantorparken 4, Emdrup, og vi starter med en vegetarisk buffet, hvorefter mødet går i gang. Invitation bliver sendt ud, når vi nærmer os.

Havens gaver forvandles til...
...vinterens fryd

Græsslåning og motorredskaber

 • Mandag – lørdag kl. 9-18.
 • Fredag er det tilladt at slå græs og bruge maskiner til kl. 19.
 • Søn- og helligdage kl. 9-12.

Nu falder de store træer

Som det nok er de fleste bekendt, var der i år mulighed for at søge tilskud til at få fældet store træer, som var i fare for at vælte eller til gene for naboerne.

16 medlemmer har ønsket at få fældet i alt 40 træer. Nogle er let tilgængelige og fjernes med et snuptag. Andre til gengæld meget lidt tilgængelige og kræver op til en uges arbejde fra fagfolkene.

Derfor var det ikke helt nemt at finde ud af, hvordan vi skulle fordele de penge, der var sat af til formålet.

Vores træfælder kom forbi, gennemgik det hele og gav os et tilbud på næsten alle træer, nogle ganske få undtaget. Nemlig de træer, der ikke skygger for nogen. Ejerne har fået besked om, at de kan få et favorabelt tilbud på fældning, fordi træfælderne og hele maskineriet nu er på matriklen alligevel.

Det endte med, at beløbet for tilskud blev forhøjet, så tilbuddet på i alt 100.000 kr. er blevet accepteret. Arbejdet vil blive udført i perioden december 2018 til marts 2019 afhængig af vejr og vind.

Mobile Pay

Vores Mobile Pay nummer er 16354 og kan bruges til vaskemaskine (30 kr. pr. vask), leje af fælleshus, leje af trailer, indbetaling til salgserklæring osv. Mød op i fælleshuset søndag 11-12 for at reservere f.eks. trailer eller leje af fælleshuset. Der er en kalender, hvor du kan skrive dig på.

Bestyrelsen

Hvis du har brug for at kontakte et bestyrelsesmedlem, kan du bruge en eller flere af nedenstående mailadresser:

Mads Willads Petersen, Formand • Elvervænget 2 • mwillads@gmail.com
Jacob Søborg, Næstformand • Elvervænget 4 • jacob@sinatra.dk
Ingelise Hallengren, Kasserer • Elvervænget 21 • ingelise@hallengren.net
Jytte Borch, Bestyrelsesmedlem • Dværgbakken 36 • clajyt@mail.tele.dk
Jan Svane • jansvanec@gmail.com
Lis Norup, Suppleant og lokalredaktør • Elvervænget 3 • lisnorup@mail.dk

Frivillige:

Henrik Christensen • Hjemmeside og Lynæsposten (ikke medlem af bestyrelsen)

Har du ideer eller indlæg til bladet, så send indlæg og forslag til: lisnorup@mail.dk

LYNÆSPOSTEN · 3 · september 2018

På gensyn i sæson 2019

Created By
Henrik Christensen
Appreciate

Credits:

lis Norup og Henrik Christensen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.