MENSE VAN DIE VALLEI Deur James Clark

"Wat is jou gunsteling ding van jou seun?"

"My seun is n lewendige, kleurvolle en gelukkige mens en ek is baie trots op wie hy is vandag."

"Wat is jou gunsteling ding van jou ma?"

"My gunsteling ding van haar is heel waarskynlik haar kosmaak (lag), nee, my gunsteling ding van my ma is haar konstante glimlag, sy glimlag altyd, deur dik en dun. Dit maak my ook altyd dat ek glimlag."

"Watter advies sou jy vir my gee as n tiener?"

"Die lewe is te kort om te mors! Doen wat jy geniet en skep so veel moontlik herinneringe en avonture. Ek is in my laat twintigs en as kind was ek baie ongemaklik, skaam en onopwindend. Wanneer jy ouer is, is dit die herinneringe wat jy op terugkyk en dit is beter om terug te kyk op herinneringe wat pret was, instede van verveliges, reg?"

"Ons is al 16 jaar gelukkig getroud. Ons het twee kinders, n hond en n pappegaai wat ons vreeslik liefhet. Ons woon in n groot vallei en ek is bevoorreg om n fantastiese werk te hê. Ek kan nie vir meer vra nie!"

"Hoekom het jy Suid-Afrika toe gekom?"

"My hele lewe was nog altyd n tuimeltrein en ek wil net uit die tuimeltrein kom, so ek het alles net so gelos in Argentinië en die eerste vlug na Suid-Afrika gevat om vars te begin. Ek sal terrugkeer na Argentinië, maar ek wil eers uitvind wie ek is..."

"Ek het pas my eerste jaar op universiteit klaargemaak. Ek het my eerste kar gekry en my eerste werk! Dit is ek wat die regte wêreld betree, uitvind wie ek is en tot wat ek in staat is. Ek sou graag wou sê ek is n ten volle onafhanklike vrou, maar ek is steeds afhanklik van my ouers vir baie dinge. Hopelik verander dit hierdie jaar! My lewe het pas begin..."

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.