Andekas laps tavakoolis ja alasooritus Koolitaja: Mare Leino

Koolitus: Andekas laps tavakoolis ja alasooritus

Toimumise aeg: 12.05.2017 kell 09:00 - 15:30

Toimumise koht: Tallinn Ülikooli linnak, Uus-Sadama 5, Mare hoone ruum M-214

Sisu: Ande olemus ja ilmnemisviisid. Andekusega kaasnevad ebamugavused. Alasooritus. Ande arendamise võimalusi: märkamisest eduni.

Koolitaja: Mare Leino (PhD). Loe koolitaja kohta siit

Hind: 69 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km). Hind sisaldab 7 ak h loenguid, loengumaterjale ja kohvipause.

Registreerimise tähtaeg: 08.05.2017

Registreeru koolitusele: kodulehel siit, telefonitsi: 6409 456, saates e-kiri: taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Ootame osalema!

Credits:

Created with images by Wokandapix - "read learn school" "Pixabay"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.