KAHVIPUSSEISTA UUTTA PIIPPOLA, peruskoulu, tekstiililuokka

Alkaen ti 14.2.2017 klo 18. Opettajana Leila Konola-Hyvölä.

Valmistamme joutsenen tai purkin suojan kahvipusseista origamitekniikalla. Ota mukaan n. 60 pestyä ja avattua kahvipussia, joiden hopeapuoli on samaa sävyä, sakset,kahvipussia, joiden hopeapuoli on samaa sävyä, sakset, viivoitin, Eri Keeperiä tms., pahvi- ja styroksilevy ja nuppineuloja.

Ilmoittaudu 7.2. mennessä p. 044 7591 999 tai www.jokihelmenopisto.fi.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.