Senaryo Emine yusRa yılmazer

İlk adımı atmak en önemlisi

Kurgu mu o ?

Hasret rüzgarları çok erken esti.

Medyum olduğum zamanlar desek yeridir.

Senaryo benim için bambaşka yollara açılan bir rüya gibi. Duygularımı düşüncelerimi en güzel aktardığım yerdir boş sayfalar. Yeri gelir mizah yaparım herkesi güldürürüm yeri gelir dram yazarım herkesi üzerim. Bu benim stilim arkadaş sanane. Editör bu kısımları kaldırsak iyi olur. Benimde bir şeklim var. Bu arada ben yani Emine Yüsra Yılmazer taktik maktik kullanmam bam bam bam ateş ederim. Ayık olun yeni film ve dizilerimle geliyorum.

Created By
Mustafa Yılmaz
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.