Förbİx GTS 35 Förbİx Temİzlİk Spreyİ Förbix gts 35 İle En İnatçı Lekeleri Anında Çıkarın!

  • Förbix GTS 35, çok amaçlı temizlik iksiridir. En inatçı lekeleri oldukça kısa süre içerisinde kolaylıkla yok edebilen mucizevi bir ürünüdür. Bir çok alan da etkili olan Förbix, ülkemiz de satışa sunulduktan kısa bir süre sonra bir çok kitle tarafından oldukça rağbet edilen temizlik ürünleri arasında yer almaktadır. Zemin, halı, beton, epoxy, ahşap, tezgah, bant, kasa, makine, kanca, et kesimleri, süt işletmeleri, restoranlar, yemek fabrikaları ve mezbahalar gibi alanlarda rahatlıkla kullanılmaktadır.Kullanım esnasında kesinlikle zahmet gerektirmemektedir. Oldukça pratik ve kolay kullanımı sayesinde en inatçı lekeler yalnızca bir kaç saniye içerisinde yok edilebilmektedir. Ev ve işyerlerinde de kullanılabilen Förbix GTS 35 http://www.forbixgts35satis.com/, oto iç bakımı, koltuk, tavan, döşeme, ve arabaların dış taraflarında bulunan inatçı lekeler için de son derece etkili temizlik ürünüdür. tüm bunların yanı sıra koku giderme ve dezenfekte etme işlerinde de kullanılabilen Förbix GTS 35, pazar yerleri ve tuvalet gibi koku yapan alanlar da sıklıkla kullanılmaktadır.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.