Loading

Bett 2018 TAINA jUURAKKO-pAAVOLA

Luovuutta ja uutta ajattelua myös arviointiin

Ensimmäisenä pääsin leikkimään Legoilla. Leikkiminen kehittää monenlaisia taitoja kuten alla oleva kuva osoittaa. Ja ennen kaikkea luovuutta, joka oli tämän esityksen ytimessä. Viime vuonna kuuntelin viimeisenä sir Ken Robinsonin esitystä, jossa oli se sama pääteema.

Varsinaisena puhujana oli Dr. Halima Bergum. Hän puhui luovuuden tärkeydestä kaikilla kouluasteilla.

Nykyiset arviointimenetelmät mittaavat kuitenkin heikosti luovuutta. Siksi arviointimentelmiä tulisi kehittää.

Cubic learning: oppimisen monet ulottuvuudet

Bill Rankin esitteli kehittelemäänsä oppimisen mallia, jonka hän oli koonnut rubiikin kuutioon. Hän korosti esityksessään sitä, että pelkkä sisältö ei riitä, vaan oppimisesta on erittäin tärkeää myös sitoutuminen ja konteksti. Kaikilla näillä osa-alueilla on neljä eri tasoa.

The future of digital learning

Microsoft esitteli uuden tutkimuksen tuloksia siitä, millaista digitaalisen oppimisen tulisi olla tulevaisuudessa. Salciton mukaan oppiminen on muuttunut radikaalisti: hän kuvasi opiskelijoita adjektiivilla 'phygital': “We often describe these students as ‘phygital’ – they don’t see the difference between the physical world and the digital world. They want to create, make and use digital tools in new ways." Tässä Salciton ajatuksista tarkemmmin.

Barbara Holzapfel (General Manager, Education Marketing) esitteli tarkemmin Microsoftin uusimman tutkimuksen tuloksia opiskelijoiden ja opettajien käsityksistä erilaisten taitojen tärkeydestä tulevaisuuden työelämässä "The class of 2030 and life-ready learning".

Miettimisen aihetta antoi mm. tämä tulos, jonka mukaan opettajat eivät pidä sosiaalisia taitoja yhtä tärkeinä kuin opiskelijat.

Yllättävää ei sen sijaan ollut, että yhtenä keskeisenä teemana tutkimuksessa nousi esille oppimisen henkilökohtaistaminen.

A digital future for FE and skills

Bob Harrisonin pääviesti oli, että mikään teknologia ei riitä oppimistulosten parantamiseen, vaan oppimisen edistymiseen tarvitaan myös opettajien asiantuntijuutta teknologian hyödyntämisessä. Opettajilta vaaditaan kuitenkin uudenlaista ajattelua. Harrisonin mukaan ongelmana on tällä hetkellä se, että opettajat eivät uskalla riittävästi ajatella kokonaisuutta uusiksi. Hän viittasi professori Diana Laurillardin esittämiin ajatuksiin muutoksen esteistä.

Uusia sovelluksia kielenoppimiseen

Messuilta löytyi myös joitakin sovelluksia kieltenopetukseen. Nämä voivat olla muille tuttuja, mutta minulle nämä olivat vielä uusia. uTalkCampus on maksullinen, mutta hienoa siinä on se, että sieltä löytyy myös ruotsi ja suomi. Ja jopa saame tulossa valikoimaan.

Täältä voit lukea lisää. Esim. pari lentoyhtiötä on tehnyt yhteistyötä tämän yrityksen kanssa, jotta lennolla voi opiskella jonkun kielen alkeita.

Mondly languages tarjoaa sen sijaan ilmaisversioita. Ja sielläkin kielivalikkoon saa suomen lähtökieleksi. Sen avulla voi opetella 33 kieltä. Ohjelma on kyllä heti tarjoamassa maksullisia versioita.

Mondly languages hyödyntää myös jo virtuualitodellisuutta. Tekniikka ei valitettavasti toiminut, joten en päässyt itse kokeilemaan miten virtuaalimaailmassa olisi toimittu, näin vain tämän videon, joka nähtävissä ko. yrityksen kotisivulla.

Flipped learning

Eniten uutta oli tanskalaisten opettajaopiskelijoiden esittelemässä oppimislabrassa, Future Classroom lab, joka sijaitsee Carlsbergin kampuksella. Voisiko olla niin, että tulevaisuudessa luokkahuoneet - jos niitä ylipäätään enää on - ovatkin sellaisia kuin heidän labransa tällä hetkellä? Kannattaa käydä katsomassa videolta!

How A1/adaptive builds the skills needed for the 21st century?
Creating content-rich blended learning enviroremnents in augmented and virtual reality

Yksi messujen inspiroivimmista esityksistä oli huippuluokan asiantuntijoiden keskustelu lisätyn ja virtuaalitodellisuuden käytöstä opetuksessa. Keskustelun aikana näytetyt videot vakuuttivat kyllä siitä, että tällaisissa ympäristöissä oppimista tulee jatkossa tapahtumaan.

Seuraava esimerkki konkretisoi myös sitä, miten kielen ja kulttuurin opetuksessa voisi hyödyntää näitä ympäristöjä: vaikkapa Italian opppimiseen voisi tulla uutta motivaatiota, kun oppija pääsisi virtuaalimatkalle Roomaan.

Tällaiselle matkalle tarvittavat välineet ovat tietenkin vielä kalliita. Mutt ehkä tulevaisuudessa jokaisen oppijan perusvarustusta?

Digitaalisuus luo uusia oppimispolkuja

Garrick Jonesia oli ilo kuunnella, sillä hänellä oli todella selvä sanoma: digitaalisuus tuo paljon mahdollisuuksia räätälöityihin oppimispolkuihin, mutta polulle tarvitaan valmentajia ja muita kulkijoita.

Hänen esityksensä sisälsi myös paljon konkreettisia neuvoja tämän digitaalisen kaaoksen välttämiseksi.

Tarvitseeko vieraita kieliä enää itse opetella - kone kääntää kaiken reaaliajassa?

Hector Minto esitteli Microsoftin tarjoamia uusia työkaluja, jotka mahdollistavat esim. reaaliaikaisen kääntämisen. Hauskan tästä esityksestä teki se, että hän oli valinnut suomen kielen käännöskieleksi. Tässä alla näyte, mitä hän puhui englanniksi ja miten kone käänsi sen.

Not perfect yet! Monet sovelluksista kuitenkin auttavat esim. niitä opiskelijoita, joilla erilaisia luki- ja kirjoitusvaikeuksia.

"Find the time to love teaching. Again."

Viimeisenä kuuntelin esitystä, jonka puhujista todella välittyi aito intohimo omaan työhön. Sillä mielellä on hyvä jatkaa myös omassa työssä. Monen kuulemani esityksen pääviesti oli edelleen se, että huolimatta kaikesta tekniikasta - virtuaalitodellisuudesta ja älylaseista - intohimoisia opettajia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.