להשאיר חותם סיפור בסמלים

נרטיבים בסמלים מלווים את האדם משחר ההיסטוריה. מהימים בהם צייר על קיר המערה וסיפר את סיפור הצייד, סיפור המלחמה, עד למסרים הדיגיטליים שאנו משאירים היום, להשאיר חותם.

ציורי מערות הם הציורים הראשונים בתולדות האנושות, הם מפוזרים במערות ברחבי העולם. ציורים אלו הופיעו לפני כ-40,000 שנה. לא ידוע מה הייתה מטרת הציור עצמו, יש ציורים שנמצאו במערות שהגישה אליהם מורכבת לכן לא חושבים שהציורים שימשו לקישוט המערה. אחת התיאוריות גורסת כי הציורים נועדו למטרת תקשורת, לספר סיפור ולהשאיר חותם. יש תיאוריה המייחסת להן אלמנטים דתיים טקסיים. הציורים מתארים חיות פרא גדולות: סוס, שור בר, איילים וסיפורי צייד.

cc: Prof saxx WikiMedia

בחפירות ארכיאולוגיות התגלו כלים ששימשו לדיקור העור וליצירת כתובות קעקע (בין 38,000 לפנה"ס ל-10,000 לפנה"ס) בערבות רוסיה התגלו מומיות מקועקעות, בנות 7000 שנה. הציורים על גוף האדם מספרים סיפור, יש בהם אמירה, מסר, דרך לתקשר ולדבר (ללא מילים) עם הסביבה.

מהו אותו קעקוע על היד, אם לא סיפור? התמונה מאתר Unsplash

תקשורת דיגיטלית מאפשרת לספר סיפור בפשטות, באמצעות מספר אימוג'ים ניתן לבטא רעיון, להעביר מסר, להביע רגש.

המילה אימוג'י לקוחה מיפנית - תמונה (אי) ואות (מוג'י). בעזרת אייקון נוצרים נרטיבים דיגיטליים. בניגוד למסרים החקוקים לשנים רבות על קירות המערה או על העור, המסרים הדיגיטליים אמנם ארעיים, אך כוחם רב.

Flicker cc Photo taken by: Frank Behrens

לימור הררי, ראש מחלקת חדשנות וטכנולוגיה בהוראה, האקדמית גורדון

Created By
Limor Harary
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.