Panda Pandasíða

Pöndur eru bjarndýr og eru til 3 tegundir af pöndum Risa panda, Rauð panda og Pandabjörn. Pandan lifir í suður Kína og finnst gott að borða bambus, fisk og egg. Pöndur eru í útrýmingarhættu af mannavöldum og eru 1500-3000 pöndur enþá á lífi í náttúrunni, þess vegna er maðurinn helsta ógn Pandna.

Hér fyrir neðan eru síðurnar sem ég notaði :)

https://translate.google.is/translate?hl=is&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Giant_panda&prev=search

https://is.wikipedia.org/wiki/Pandabj%C3%B6rn

https://is.wikipedia.org/wiki/Rau%C3%B0_panda

Credits:

Created with images by Paolo Trabattoni - "Oso panda!"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.