Loading

Nørre Aaby Realskoles nyhedsbrev juni 2019

Velkommen til Nørre Aaby Realskoles digitale nyhedsbrev, der udkommer ca. en gang om måneden og indeholder historier fra hverdagen på NAAR – fra vuggestue, børnehave og SFO til alle afdelinger på skolen; indskoling, mellemtrin og overbygning.

Kære læsere af nyhedsbrevet

Hermed sidste nyhedsbrev i dette skoleår. Lige inden sommerferie kommer årsskriftet, hvor vi har samlet en del af årets begivenheder og desuden bringer nogle interviews.

Forleden var der Disney-aften i SFO Svanereden, hvor rigtig mange børn mødtes til fredagshygge. I vuggestue/børnehave har de holdt arbejdsdag på legepladsen; forældrene fik bygget og renoveret en masse til stor glæde for børnenes dagligdag. En kæmpe tak for indsatsen til alle de frivillige forældre.

På skolen har afgangseleverne afsluttet de skriftlige prøver, og fredag den 24. maj havde de sidste skoledag. En dag som traditionelt byder på festlige udklædninger, underholdning og masser af karameller. I sidste uge begyndte så de mundtlige prøver.

Grundlovsdag er der som bekendt folketingsvalg i Danmark, og vi er denne gang ekstra spændte, da partierne har haft meget forskellige udmeldinger i forhold til tilskuddet til de frie skoler. En af statsministerkandidaterne har endda ønske om at sænke den såkaldte koblingsprocent fra 76 til 71 %. For en skole af vores størrelse kan det betyde et reduceret tilskud på over 1 million. Men vi får se… Først skal valget overstås, og så må vi se, hvad der sker, når det nye folketing og regering skal lave finanslov og indgå kompromiser.

Rigtig god læselyst til alle!

Med venlig hilsen

Carsten Krag, skoleleder

Nyt fra børnehaven

Udenfor spirer og gror det i vores plantekasser. Vi har sået ærter, radiser, gulerødder og salat, som vi glæder os til at sætte tænderne i senere på sommeren.

Midt i maj havde vi blomsterdag, hvor hvert barn havde en blomst med, som de plantede i plantekasserne. Det er meget flot og farverigt. Nu bliver de passet og plejet med vand og søde ord.

Blomsterdag 2019.

Fredag den 24. maj var der legeplads-arbejdsdag. Mange forældre - og børn - var mødt op, og der blev gået til den. Vuggestuen fik en ny girafgynge, og der blev lagt nye pæle ned ved sandkassen. På børnehavens legeplads er der bl.a. kommet nyt sand på cykelbanen, trafikskilte og bakker til at cykle på. Siderne på sandkassen er også blevet skiftet, og der er bygget 'klatretårne'.

Legeplads-arbejdsdag i vuggestue og børnehave.

Sommerfuglene

Vi har i den sidste tid arbejdet med teater og øvet at turde stå frem. Det udmundede i et 'katteteater', som børnene fremførte for de andre børn i børnehaven. Der blev sunget og fortalt, og det var stolte børn på scenen. Publikum klappede, og teaterstykket var en succes.

Brumbasserne

Vi rimer og rimer, og vi bliver så gode til det. Hver samling indledes med ugens sang og ugens rim/remse. Genkendelse, rytme og hukommelse øves. Da vi fik mange nye børn på én gang, har vi brugt en del tid på at lære hinanden at kende. Hvordan er hverdagen skruet sammen, og hvordan er det at være i vores børnehave.

Fagdag på NAAR

Torsdag den 2. maj var det fagdag på Nørre Aaby Realskole. Vi afholder fagdage fire gange om året. Fagdagene har et fagligt og/eller socialt formål.

Hvis formålet er fagligt, har klassens faglærere mulighed for at fordybe sig i et emne sammen med klassen. Nogle emner egner sig bedre til et længere, sammenhængende forløb over seks lektioner; f.eks. hvis der kommer gæstelærere, hvis der er nogle praktiske øvelser, eller hvis man skal ud af huset. Det giver desuden muligheden for at bearbejde indtrykkene fra disse oplevelser umiddelbart i forlængelse af f.eks. besøg af en gæstelærer. For afgangsklassernes vedkommende vil fagdagen i foråret være tilpasset de fag, som klassen har fået udtrukket i hhv. den humanistiske og den naturvidenskabelige blok.

Når der er fagdage, kan sigtet også være socialt; at styrke det sociale liv i klassen. Det kan være øvelser og samtaler i klassen eller på årgangen, måske med en gæstelærer, men det kan også være ture ud af huset. Ofte vil disse fagdage være med klasselæreren. Det er vigtigt, når vi gennemfører den almindelige undervisning, at der er et godt læringsmiljø i klassen; herunder trivsel i klassen. Derfor kan fagdagen også blive brugt til at styrke trivslen i klassen, så man til stadighed er tryg ved hinanden og dermed får det optimale ud af undervisningen.

Fagdag i 6. Nord - sansning af kage

På fagdagen den 2. maj skulle eleverne i 6. Nord have dansk i de første tre timer. De skulle lave forskellige skriveøvelser.

Den ene øvelse var en sanseøvelse, hvor eleverne hver fik et dejligt stykke kage (en stor tak til Mathilde, Anna-Frejas mor, som leverede kagen). Eleverne skulle mærke på kagen, dufte til den og registrere, hvordan det føltes at bide i den. De fik 15 minutter til at spise deres kage og undervejs skrive om deres oplevelse på en sanselig måde.

Det var en både sjov, lærerig og meget lækker opgave! /Lone Karmann, klasselærer

Sanseøvelse på fagdagen.

Her er, hvad et par af eleverne skrev:

"Den dufter af chokolade der vil smelte på tungen så snart det rør tungen, og med brændte mandler ligesom i den dejlige juletid. Med sin blide rødbrune farve der for øjet til at savle. Jeg løfter den sukkersøde kagen op. Mærker den svampede konsistent. Tager en lille bid så munden mærker sin tilfredshed og senere det knasende fra de sukkerbrændte mandler. Den mørke glasur på toppen der bringer det søde frem et 6-årige barn ville dø for. Smagen af kærlighed der blev lagt i den." /Line

"Jeg tog en bid, og en chokoladesmag bombede i min mund. Svampet, cremet og luftig. Toppingen knasede, som du tygger i et bolsje." /Johanne

"Min tunge udforsker alle de mange afkroge af denne kages smag og sødme, kombineret med mandlernes knas mellem tænderne. Eftersmagen fortsætter ud i det uendelige, og jeg ønsker, at dette øjeblik vil gøre det samme." /Aksel

Ællinger på de skrå brædder

Den 2. maj opførte alle vores børn i førskolen Ællingerne eventyret Snehvide som et flot teaterstykke.

Ællingernes forestilling "Snehvide".

Børnene havde øvet sig længe, og de var meget spændte inden forestillingen. Børnehaven og alle Ællingeforældre/bedsteforældre var med som publikum.

Forestillingen gik rigtig godt. Tak til alle Ællingerne for den flotte forestilling!

Bedsteforældredag i 0. klasse

Den 3. maj var det bedsteforældredag i vores to børnehaveklasser. Børnene demonstrerede stolt, hvordan de forskellige bogstaver lyder og ser ud, der blev læst højt - og der blev fortalt om hverdagen i børnehaveklasserne.

Bedsteforældredag i børnehaveklasserne.

Bagefter var der kaffe og kage, som bedsteforældrene havde medbragt.

Tusind tak for besøget til alle 'bedsterne'!

Morgensang som i gamle dage

Tumlesalen er i denne tid optaget af Ællingerne, og gymnastiksalen har været i brug ved de skriftlige prøver. På prøvedagene har vi derfor holdt morgensang på gangen - som man gjorde i 'gamle dage', hvor skolebestyrer P. Runge sang for, og overlærer Madsen sad ved klaveret.

En dejlig begyndelse på skoledagen - sang, hurra for fødselarer og fejring af læseheste.

Videoen harunder er fra morgensang den 7. maj.

Pressefotokonkurrence i 8. Nord

I 8. Nord har vi arbejdet med genren pressefoto. Eleverne valgte hver et pressefoto, som de skulle fortælle historien bag og lave en analyse af.

Derefter lavede vi vores egen pressefoto-konkurrence. I grupper skulle eleverne tage deres egne pressebilleder, vælge det bedste ud og sende det til skolens kommunikationsmedarbejder og fotograf Kristine, som var konkurrencens dommer.

Kristine besøgte klassen i en dansktime, hvor hun lavede en flot gennemgang af billederne og afslutningsvis præsenterede vinderbilledet. En spændende og lærerig proces. /Lone Bentholm, dansklærer

Pressefotokonkurrence i 8. Nord.

Kamelen kom til sidst

Om morgenen onsdag den 15. maj gav skolens kor en flot og underholdende koncert med titlen "Kamelen kom til sidst".

Koncerten bestod af fem sjove og rørende sange til kamelens ære, baseret på Jesper Wung-Sungs skabelsesberetning. Det er Sisse Skovbakke, som har skrevet sangene.

Tusind tak til koret, Lars ved klaveret og Charlotte som korleder. En dejlig start på dagen!

Sidste skoledag

Fredag den 24. maj var der feststemning på hele NAAR, da 9. og 10. klasse fejrede sidste skoledag.

Dagen begyndte med morgenmad med lærerne. Alle var selvfølgelig iklædt fantasifulde kostumer.

Sidste skoledag 2019.

Efter morgenmaden blev der delt karameller ud til børnehaven og i alle klasserne, hvorefter alle mødtes i gymnastiksalen til afgangselevernes flotte og sjove underholdning.

NAAR webshop

På Nørre Aaby Realskoles webshop hos Sport 24 finder du en masse lækkert sports- og fritidstøj med skolens logo til aktiviteter både inde og ude.

Du finder shoppen via naar.dk. Tøjet bliver leveret direkte til din dør, og der er mulighed for at tilkøbe navnetryk. Der er fri fragt ved køb over 300 kr. 📦

Den kommende tid på NAAR

Translokation og mini-translokation fredag den 28. juni.

Første skoledag efter sommerferien er mandag den 12. august.

Find os på Facebook, Instagram og Youtube!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.