VEIEN TILBAKE til arbeid!

VI MOTIVERER TIL SELVLEDELSE OG HANDLEKRAFT, FOR EN BÆREKRAFTIG HVERDAG

Målet med Stressmestrings - programmet er å gi den enkelte økt kunnskapsnivå, verktøy, forståelse og innsikt i hvordan håndtere og møte press og stress mer konstruktivt og hensiktsmessig – både i arbeidslivet og i hverdagen.

Vi kan ikke stoppe bølgene, men vi kan lære å surfe på bølgene

PROGRAM I 4 MODULER

FORDI

Erfaring har lært oss at det er bedre å ta fokuserte ”Baby steps” med langsiktig mål enn å gjøre alt på en gang. I et trygt miljø blir det lagt vekt på kunnskap, raushet, refleksjon og tillit. Vi øker tempo i takt med deltagernes funksjon og mestringsevne.

MODUL 1

HVA ER STRESS og HVA ER MINDFULNESS

Stress er en belastning som er over kroppens tåleevne. Psykologisk stress oppstår når en person opplever at omgivelsenes krav og forventninger overstiger egen kapasitet. Stress kan defineres som en tilstand av økt psykologisk, fysiologisk og atferdsmessig beredskap.
Hver dag tenker du mellom 60.000 - 70.000 tanker. Negative tanker kan skape stress og over tid kan ha stress få alvorlige konsekvenser for kropp, psyke, og vår helse
95% av tankene dine er de samme som du tenkte i går…
Hvordan kvalitetsikrer du tankene dine?
Hva om kvaliteten på tankene dine utgjør kvaliteten på livet ditt?
Hvordan du kan redusere tiden du bruker på negativer tanker og grubling med Mindfullness, pust og bevisste valg?

MODUL 2

HVEM ER DU ?

- Du kan spille på lag med tankene og med kroppen din . og trene tanker slik du også trener muskler i kroppen din.
Det er måten vi takler tankene på, ikke tankene i seg selv, som kan gi oss problemer.
Er du stresset eller gjør du stresset?
Hva om det å gjøre stress er en vane?
Hvordan bygge nye hensiktsmessige vaner?
Det handler om selvinnsikt, oppdage egne tanker, begrensende overbevisninger, mønster og atferd. Akseptere det som er akkurat her og nå. Med en veltrent "oppmerksomhetsmuskel" forbedrer du fokus for å nå dine mål. Du øker kvaliteten på det du foretar deg, utnytter dine ressurser bedre, stresser mindre og er mer tilstede i det som er her og nå.

MODUL 3

Mindfulness og kommunikasjon

Hva du sier til deg selv, tenker om deg selv, og sier til andre. Din kommunikasjon påvirker deg mer enn du kanskje er bevisst? Med mindfulness kan du bli oppmerksom på hvordan du snakker om deg selv og til andre.
Hvordan vil du bli snakket til? Hvordan snakker du til deg selv?

MODUL 4

HER OG NÅ - Av og På KNAPPEN

Vi har valg og vi kan lærer å velge . Med kunnskap blir vi bevisst kompetente og mestrer å gjøre bevisste valg i vår hverdag.
Med Mindfulness kontrollerer vi bedre vår hverdag ved å være oppmerksom på det som skjer!
Vi får muligheten til å velge ved å bevisst stoppe opp - oppservere det som er - akseptere, for så å kunne agere med tilstedeværelse her og nå.
Vi trener oppmerksomhetsmuskelen

VEIEN TILBAKE TIL Mestring av DITT LIV

PROGRAMMET STREKKER SEG OVER 4 SAMLINGER/MODULER A 3 TIMER. TOTALT 16 TIMER. I SAMLINGENE VIL DET BLI LAGT VEKT PÅ TEORI, REFLEKSJON, DELING OG ØVELSER
TID FOR SAMTALER I MINDRE GRUPPER - DELING AV ERFARING OG TIPS FOR HVORDAN BRUKE VERKTØYENE OG STRESSMESTRINGS - PROGRAMMET SOM BLIR GJENNOMGÅTT
MULIGHETER FOR INDIVIDUELL OPPFØLGING - KAN AVTALES INDIVIDUELT
Iren Tingulstad og Elsa Grimsmo

KORT OM OSS

Iren brenner for å skape økt livsglede for mennesker og ønsker at alle selv skal mestre sitt liv. Hun er medeier og driver Helhetsgården som er et tverrfaglig kompetansesenter for friskhet og helse. Iren jobber som Meta – Coach og underviser i NLP og Neuro - Semantic, fasiliteter workshops, holder foredrag og lederskapsprogrammer. Hun møter den enkelte akkurat der de er. Guider, coacher og trener slik at resultatet blir som ønsket både i arbeids – og privatlivet. Ved å belyse den enkeltes nåværende ubevisste og bevisste strategier blir man mer målrettet og retter fokus på veien mot målet.
Iren har internasjonale sertifiseringer i coaching og Trainer sertifisering i Neuro – Semantic og NLP fra ISNS Dr. Michael L. Hall. Iren underviser og holder kurs rundt om i Norge.

LIVSGLEDE GJENNOM MESTRING

Elsa er fasinert av menneskers forskjelligheter og de muligheter vi har for å nå resultater gjennom læring, motivasjon og mestring. Til daglig jobber hun med kommunikasjon og relasjonsbygging i næringslivet med fokus på å mobilisere og utfordre menneskers talenter gjennom coaching, mentoring, kurs og trening. Målet er økt prestasjon og engasjement med glede i eget liv i balanse.
Hun har erfaring fra ulike lederroller i næringslivet gjennom 20 år og fra helse- og sosialomsorgen i 10 år. Ulike internasjonale sertifiseringer i coaching basert på NLP og Neuro-semantic, samt sertifisert intruktør for Mindfulness - stressmestring ved SCAT.

GO FOR YOUR DREAM!

Vi tror på aktiv deltagelse i egen prosess!

Credits:

Created with images by Pexels - "deserted field fog" • caio_triana - "work stressed accounts" • nettaphoto - "lights"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.