Loading

Äldreomsorgslyftet i Fyrbodal Trygghet, kunskap och livskvalitet

Hutham Hussain bor i Mollösund på Orust och har arbetat som vikarie inom äldreomsorgen i drygt fyra år. För henne innebär Äldreomsorgslyftet att hon, istället för otryggheten i att vara vikare, blir tillsvidareanställd i kommunen parallellt med att hon utbildar sig till undersköterska. En utbildning som ger henne ovärderliga kunskaper som stärker henne i professionen att möta de äldre boende. Hon säger:

Med kunskap följer ansvar och det är en mycket fin möjlighet jag har fått. Visst är det krävande, men framför allt väldigt roligt.
Hutham Hussain

I stort sett alla kommuner inom Fyrbodal tar del av satsningen och genomför den på det sätt som fungerar bäst utifrån just den kommunens förutsättningar.

På Orust är Marina Hasselgren, äldreomsorgschef, spindeln i nätet och hon lyfter fram det nära samarbetet med så väl Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux, Vård- och omsorgscollege och äldreomsorgsenheterna ute i kommunens olika delar.

När Marina fick vetskap om Äldreomsorgslyftet satte hon samman en arbetsgrupp som snabbt benade ut de frågor som behövde besvaras.

På Orust är beslutsvägarna korta och alla parter är väldigt lösningsfokuserade.
Marina Hasselgren

Det är Marina Hasselgrens förklaring till att kommunen så snabbt kunde sjösätta initiativet. Idag är 13 personer som tidigare var outbildade vikarier, fast anställda och studerar parallellt med jobbet för att få formell undersköterskekompetens.

En av dem är alltså Hutham Hussain som arbetar på Strandgården i Ellös. Hon reflekterar redan över en ökad medvetenhet i bemötandet av de hyresgäster hon arbetar med.

Min inställning till jobbet tidigare var att hjälpa den äldre så mycket jag bara kunde. Nu stimulerar jag istället hyresgästen att göra mer själv. Min roll är att hjälpa henne eller honom att klara av så mycket som möjligt själv. Hjälp till självhjälp.

Ann-Christin Eriksson är enhetschef inom äldreomsorgen på Orust. Hon betonar värdet av hur Hutham Hussain resonerar.

En avgörande skillnad mellan att vara outbildad och ha en formell yrkeskompetens som undersköterska är att förstå varför. Att ha med sig sitt varför då de olika omhändertagande, vårdande och dokumenterande momenten genomförs. Att ha insikt och få med sig hyresgästen i omsorgerna. Undersköterskans roll är att få den äldre att uppleva trygghet och känna meningsfullhet i sitt liv. Ja, det är ett viktigt och kvalificerat uppdrag.
Ann-Christin Eriksson

”Det gäller att ha med sig både förståelse, kunskap och en massa hjärta,” fyller Hutham i och gör en gest med händerna över bröstet.

En av anledningarna till att satsningen redan nu ser ut att fungera så bra är de tre engagerade vårdlärarna Märta Jakobsson, Loise Alexandersson och Mia Herlin Halleröd.

Märta Jakobsson, Loise Alexandersson och Mia Herlin Halleröd (foto privat)

Enligt Marina Hasselgren har deras och skolans professionella och flexibla inställning gjort att det är praktiskt möjligt för de studerande att sköta studierna tre dagar i veckan, för att arbeta övrig tid. I och med Corona har undervisningen till en del även haft digitala inslag.

”För mig som bor I Mollösund, arbetar i Ellös och pluggar i Henån är det en fördel att viss del av studierna är digitala. Lärarna är superbra och gör att jag hänger med och tycker att det är intressant och roligt, även om det rätt svårt ibland,” säger Hutham Hussain, som går varianten av utbildningen med extra stöd i svenska.

Om ca 1,5-2 år är Hutham Hussain klar med utbildningen. Hon säger med ett stort leende:

Det här är en så enorm stor chans för mig. Nu börjar livet!

Bakgrunden till Äldreomsorgslyftet är regeringens satsning för att höja kompetensen och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen. Satsningen innebär en möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska under en tillsvidareanställning med lön på heltid där han eller hon varvar utbildning med arbete. Satsningen löper under 2020 och 2021.

Vid Fyrbodals kommunalförbund har grunden för arbetet lagts av bland annat Vård- och Omsorgscollege, som från Fyrbodals sida projektleds av Christina Wennerdal och via socialchefsnätverket samt FouRum för vård och omsorgschefer, som hålls samman av Lis Palm, FoU-strateg. I grunden finns strategin för kompetenser och titulatur som är antagen av socialcheferna i Fyrbodal och som syftar till att skapa samsyn och jämn kvalitet inom socialtjänst och äldreomsorg.

Utbildning och kompetensförsörjning
Created By
Jenny Mårtensson
Appreciate

Credits:

Jenny Mårtensson