Ulrika Olsson Medievetare/grafisk formgivare

Om mig

Glad, ambitiös och engagerad medievetare/grafisk formgivare. Arbetade senast som marknadsassistent på Plushögskolan. Innan dess som projektledare på Sveriges Radio, assistent på PR-byrån Grayling och som pressdeskansvarig/marknadsförare/tablåredaktör på SVT. Är en vass skribent. Tar fram trycksaksoriginal/banners. Stort kultur- och samhällsintresse. Kunnig inom it, sociala medier och grafisk form. Läser, ser på TV-serier och går på restaurang. Älskar musik.

Arbetserfarenhet

03 2017 till 08 2017. Plushögskolan, Stockholm. Marknadsassistent. Extern kommunikation, digitalt och i print. Uppdatering av hemsida. Planering och publicering för sociala medier. Produktion av texter. Framtagande av trycksaksoriginal. Bildbehandling.

12 2015 till 08 2016. Poolia AB, Stockholm. Marknadsassistent/kommunikatör. Kommunikation internt och externt. Uppdatering av hemsida och intranät. Ansvarig för analys och publicering av sociala medier. Produktion av texter. Framtagande av trycksaksoriginal och banners.

03 2015 till 06 2015. Skatteverket, Solna. Kommunikatör. Kommunikation i ett internt IT-projekt. Kommunikationsplan, nyhetsbrev och intranät. Utformning av material för möten och konferenser.

02 2014 till 12 2014. Sveriges Radio, Stockholm. Projektledare för barnutbudet. Marknadsföring av Sveriges Radios barnutbud. Framtagande av trycksaker, annonser, mässmontrar och profilprodukter. Leverantörskontakter. Budgetansvar. Skrev artiklar för Sveriges Radios magasin.

11 2013 till 02 2014. Sveriges Radio, Stockholm. Pressinformatör. Marknadsföring av en mängd olika program. Pressmeddelanden, pressdagar och presskonferenser. Sociala medier. Journalistkontakter.

01 2013 till 03 2013. Grayling (PR-byrå), Stockholm. Administrativ assistent. Research, analys, skrivjobb och framtagning av trycksaker. Översättningar till och från engelska.

10 2010 till 08 2012. SVT Kommunikation, Stockholm. Pressdesken. Spindeln i nätet gällande SVT:s kontakter med media via telefon och mail. Pressmeddelanden, pressdagar och presskonferenser. Uppdatering av sociala medier. Bildbehandling i Photoshop. Tablåredaktör. Ansvarig för framtagande och publicering av tablåtexter för samtliga SVT:s kanaler. Programmarknadsförare. Marknadsföring av en mängd olika program t ex Allsång på Skansen 2012, Melodifestivalen 2011, Stjärnorna på slottet 2010, Skavlan. Ensamt ansvarig för mindre program, och tillsammans med andra i större satsningar. Pressmeddelanden, pressdagar och presskonferenser. Journalistkontakter. Under en period ansvarig för marknadsföring av inköp inom fiktion och fakta, vilket innebar tät kontakt med utländska produktionsbolag och pressavdelningar.

04 2008 till 06 2008. PriPac Design & Communication AB, Västerås/Eskilstuna. Förpackningsdesigner. Framtagning av förpackningslösningar på uppdrag av kund.

06 2007 till 08 2007. Nimbus Communication AB, Stockholm. Originalare. Framtagning av tryckfärdiga original i Photoshop och Illustrator. Tryckerikontakt. Erfarenhet från tryckeri.

Utbildning

Grafisk design och reklam 1, Forsbergs skola.

Kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet. Medie- och kommunikationsvetenskap (A, B och C), Södertörns högskola. C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap "Medierad vänskap - en kvalitativ studie om Facebooks betydelse för unga vuxnas vänskapsrelationer". Praktisk svenska och grafisk form, Stockholms universitet. B-uppsats i praktisk svenska "Vi vill. Vill du? En kritisk diskursanalys i syfte att undersöka vilken bild av samhället som språkligt förmedlas i socialdemokratiska valmanifest, och i vilken utsträckning den ökade individualiseringen av samhället är synlig i dessa över tid". Digital grafik och illustration, Södertörns högskola. Medieteknik och webbpublicering I och II, Södertörns högskola. Grafisk form från tryck till skärm, Södertörns högskola.

Yrkesexamen i förpackningsdesign, Nackademin yrkeshögskola. Materialkunskap, logistik, konstruktion, grafisk form, företagsekonomi m.m.

Kontakt

Mail: ulrika@ulrikaolsson.com

Tel: 070 7618530

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.