Brønderslev Forfatterskole Evaluering 2016

Den 30. juli 2016, tjekkede 72 elever ind på Brønderslev Forfatterskole til nye udfordringer, og til en uge med ord og skriverier

Brønderslev Forfatterskole skal være et sted, hvor børn og unge kan udvikle deres talent i et trygt og sikkert miljø

Eleverne ankom stille og forventningsfulde til Nordjyllands Idrætshøjskole, hvor de blev vist til fællesrummet til mingle og velkomst. Tidligere elever fik særligt ansvar for at snakke med nye elever. Herefter, tjekkede eleverne ind på værelserne, spiste aftensmad og lavede ice-breakers i hallen med hjælpere fra NiH.

”Da jeg første gang blev optaget, var forfatterskolen ikke noget, som jeg så synderligt frem til. Jeg var meget nervøs og tænkte på, om det nu egentlig var det, som jeg ville bruge en uge af min sommerferie på. Der gik ikke lang tid på skolen, før jeg ikke længere var i tvivl om, at det i den grad var værd at bruge noget af sin sommerferie på. Brønderslev Forfatterskole har givet mig helt surrealistisk meget fagligt i form af koncentreret og kvalificeret undervisning, og jeg føler, at jeg har taget kilometerlange skridt på vejen til drømmen om at blive forfatter. Udover det er der selvfølgelig det sociale, som går hånd i hånd med det faglige. Det sociale er helt legendarisk, som det ofte er, når man tilbringer tid med mennesker, der har den samme interesse som en selv.”

Brønderslev Forfatterskole samler børn og unge fra hele Danmark med talent for ord i et udfordrende fællesskab

Brønderslev Forfatterskole 2016 bestod af 6 hold med ca. 13 elever på hvert hold, som alle blev undervist af professionelle forfattere: To novellehold undervist af Camilla Wandahl og Sanne Munk Jensen. Et fantasyhold undervist af Cecilie Eken, et børnelitteraturhold undervist af Nina Sahl, et Poetry Slam begynderhold ved Peter Dyreborg og som noget nyt i år, et fortsætterhold ved Lasse Nyholm Jensen.

På Brønderslev Forfatterskole betyder talentudvikling at arbejde professionelt og intenst. Det handler såvel om sparing, feedback og om at udfordre denne enkelte på dennes niveau. For mange af eleverne er dette en øjenåbner: De kommer som nogle af de bedste i deres egne klasser, men her får alle udfordringerne i at skrive om, gøre det bedre og vokse i og med opgaven.

”Jeg har fået rigtig meget ud af mine ophold på Brønderslev Forfatterskole. For det første har jeg som 13-årig fået troen på, at jeg faktisk er god til at skrive, og at jeg ikke er alene i verden om at kunne lide skrivning. På mine andre ophold har jeg fået lov til at prøve forskellige stilarter og genre inden for skrivning; alt fra Poetry Slam og til Børnelitteratur. Jeg har fundet ud af, hvem jeg er som skribent og fundet min litterære stemme. Desuden har forfatterskolen givet mig et stort netværk af skrivevenner, jeg aldrig ville have fundet på andre måder. Hver sommer her er jeg vokset som menneske og forfatterspire, og jeg er meget taknemmelig”

Novellehold - ældste elever
Novelle hold - yngste elever
Poetry Slam - Fortsætter
Poetry Slam - Fortsætter
Eleverne på Brønderslev Forfatterskole 2016
Brønderslev Forfatterskole skal kunne være en øde ø, med mulighed for fordybelse uden for mange udefrakommende forstyrrelser

På Brønderslev Forfatterskole er undervisning en stor del, og derfor blev alle hold undervist hver dag af den tilknyttede underviser. Undervisningen havde fokus på genre, flow-skrivning, feedback og på opbygningen af den gode historie. På Poetry Slam-holdet handlede det om at udfordre klichéerne og det talte ord, mens fantasyholdet byggede universer. Børnelitteraturholdet udfordrede, hvad der kan fortælles til børn og novelleholdene havde fokus på, hvordan et helt univers kan udfoldes på få sider. Talentudvikling betyder, at der på alle holdene blev arbejdet hårdt fra første dag, og at der fra elevernes side var fuld koncentration og fokus på opgaven. Brønderslev Forfatterskole har fokus på ord, det vil sige, at formidling, den gode historie, plot og skriveteknik alt sammen øves, så de unge talenter får nye redskaber med sig hjem.

”Jeg har lært så meget på denne uge – mikrofonteknik, rim og gentagelser, formbevidsthed og at man har sko på, når man slammer. Alt sammen er noget, jeg helt klart vil kunne bruge i fremtiden. Desuden er jeg også blevet introduceret til hele slamily-miljøet, og det er helt klart ikke sidste gang, jeg kommer til at slamme. Udover dette har jeg selvfølgelig også fået en masse nye venner, som jeg forhåbentlig også kommer til at holde kontakten til.”

Brønderslev Forfatterskole skal formidle viden om ord til børn og unge i et realistisk, arbejdende miljø og ved hjælp af lærerkræfter fra fagområdet

Aftenerne på Forfatterskolen bød på tilbud om idræt, sociale aktiviteter og faglige oplæg. Ugen bød, blandt andet, på oplæg ved den lokale børnebogsforfatter Christine Lund Jakobsen, som er tilknyttet KulturKANTens ordning ”Børns Møde med Kunsten”. Christine fortalte om børnelitteratur som indgang til svære emner som sorg, ensomhed og skilsmisser. Undervejs førte dette til en diskussion om, hvordan børnelitteraturen kan møde børns virkelighed. Tidligere elev fra Brønderslev Forfatterskole, Nikolaj Johanson, optrådte ligeledes på en aften med poesi og musik.

”Jeg har mødt nogle sindssygt seje mennesker, jeg aldrig ville have talt med eller bare turde at tale med, hvis det ikke var for Brønderslev. Jeg har lært om Børnelitteratur og lært at elske det endnu mere (børnebøger er noget af det sejeste, seriøst.). Jeg har grinet vanvittigt meget og være latterligt længe oppe og jeg har lært en masse både af læreren og af de andre elever.”

Mødet med de andre elever er en vigtig del af Brønderslev Forfatterskole
Brønderslev Forfatterskole skal give børn og unge med forskellige forudsætninger og kulturelle baggrunde mulighed for at forstå og udtrykke sig via ord, litteratur og fortællinger

Brønderslev Forfatterskolen handler om en bred tilgang til ord og muligheden for at udtrykke sig, og derfor er en del af dette, også at arrangere andre aktiviteter. Formålet er at få gode kulturbrugere, og give eleverne en bred tilgang til at kunne forholde sig til omverdenen. Dette udfordres i og omkring Brønderslev, og ugen bød blandt andet, på en tur til Nordsøen Oceanarium, hvor fokus var på formidling - i dette tilfælde om fisk og natur. Ugen bød også på en bålaften, hvor alle hold bød ind med underholdning, og der var naturligvis Poetry Slam-konkurrence arrangeret i samarbejde med Brønderslevs borgerforening Borger9700. Til dette serverede borgerforeningen gratis pølser til de af byens borgere, der var mødt op til en aften med poesi. Hjælperne fra Nordjyllands Idrætshøjskole sikrede hver dag tilbud, der inddragede kroppen.

”Brønderslev Forfatterskole er noget helt unikt. Først og fremmest er der det sprængfyldt, velplanlagt program med bålaften, udflugt til akvarium, børnelitteratur workshop, poetry slam/musik-indslag for ikke at tale om alle de daglige tilbud yoga, akrobatik, badminton, kongespil, udflugter til byen osv. Faciliteterne på højskolen er super gode med små hyggeområder, adgang til fitness, lækker og varieret mad fra morgen til aften og smukke omgivelser. Personalet - Johanne og Ida - er guld værd og meget velvalgte til jobbet, da de bidrager men en særdeles positiv og tryg energi og er utroligt hjælpsomme. Rent fagligt lever skolen på alle måder også op til forventningerne. Undervisningen kommer i to blokke, hvilket giver rig muglighed for at slappe af i fritiden eller få skrevet videre på sin tekst. Lærerne er engageret og utroligt dygtige. Der bliver kørt hård på, og forløbet er intenst, hvilket også gør udbyttet så stort.”

Nordsøen Oceanarium
Brønderslev Forfatterskole har ikke udelukkende fokus på at udvikle forfattere, men i ligeså høj grad fokus på udviklingen af elevernes entreprenørskab via kreativ skrivning og litteratur som metode

I løbet af ugen arbejdede eleverne på at få en tekst færdig, som hvert år udgives af Brønderslev Forfatterskole. Det giver både ugen et formål, men også muligheden for at lære det grundlæggende arbejde i at skrive. Det er processen fra idé til færdig tekst. Eleverne lærer at udtrykke sig præcist og forholde sig til de andre elevers tekster. Alt sammen kompetencer, eleverne kan bruge til at udtrykke og udvikle kreative processer, hvad enten de skal være forfattere eller bruge det i andre erhverv, hvor den gode fortælling, og kreative miljøer, er i centrum.

”Brønderslev Forfatterskole er som paradis på Jorden for alle dem, der elsker at skrive. Vi er alle sammen følsomme kunstnersjæle, der tilsammen skaber en helt unik kombination af sammenhold, venskaber samt kærlighed til både det skrevne og det mundtlige ord. Aldrig har jeg følt mig mere accepteret og følt mig mere hjemme end på Brønderslev Forfatterskole. For her er der ikke nogen, der ser på det at være anderledes eller nørdet som en dårlig ting. Og det har jeg i høj grad også taget med mig ind i mit hverdagsliv. På Brønderslev Forfatterskole holder man ikke blot sammen i den uge, man er på kurset, men også alle andre tidspunkter. Både igennem Facebook og igennem mange fysiske møder holder vi fast i venskaberne – og følelsen af at være god nok og det at prioritere skrivningen højt. Det sociale sammenhold gør også, at man nemt kan få feedback på sine tekster senere, da andre skrivende har et skarpt blik for, hvordan man kan forbedre skrivestil og plot. Fagligt har jeg fået et kæmpestort udbytte af opholdet på Brønderslev Forfatterskole. Det at fokusere på en bestemt genre eller bestemt målgruppe på de forskellige hold gør, at man får en stor faglig fordybelse – og en yderst brugbar værktøjskasse når man skal skrive og redigere tekster efter kursets afslutning. Når underviserne selv er professionelle forfattere, har man også en oplagt inspirationskilde i dem, og man ved, at forfatterdrømmen sagtens kan lade sig gøre – især med den gode undervisning man får på forfatterskolen.”

Brønderslev Forfatterskole skal inspirere til at ord og fortællinger får en højere prioritering i undervisningen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, ved blandt andet, at de unge selv udgiver deres tekster, og tilbyde lokale valgfag i forfatterskab og kreativ skrivning

I 2016 har Brønderslev Forfatterskole arbejdet intenst med at skabe fødekæder, for at tiltrække nye unge. Eksempelvis, blev der i sommerferien arrangeret et skrivehold for børn og unge helt ned til 9 år, som kunne komme og skrive tekster med tidligere elev Nikoline Thomsen. Desuden er der oprettet et valgfag i Brønderslev Forfatterskole som et tilbud til Brønderslev Kommunes overbygningsklasser. Valgfaget undervises blandt af Christine Lund Jakobsen, Emma Elisabeth Nielsen, Peter Dyrebog og Nikoline Thomsen. Valgfagsholdet afsluttes med en tur til Ordkraft 2017, hvor eleverne skal deltage i arrangementer om litteratur.

Brønderslev Forfatterskole har i år 2016 deltaget i Ordkraft og på Kulturmøde Mors. Her har elever læst op og opført Poetry Slam samt deltaget i diverse debatter, blandt andet med Danmarks Radios læseklubber. Endvidere har Brønderslev Forfatterskole deltaget i debatter omkring talentudvikling og kreativitet. Der arbejdes på yderligere forløb, blandt andet et samarbejde med Vrå Højskole og bibliotekerne i regionen.

Kulturmødet på Mors august 2016
Optræden af Louise Ladegaard
Optræden af Bjørk Knudsen
Bøgerne fra Brønderslev Forfatterskole 2016

I år udgiver Brønderslev Forfatterskole to bøger. En oplæsningsbog for børn i alderen 5-10 år: ”Fra Ønskebrønden”, og en antologi med samlede tekster fra holdene: Fantasy, noveller og Poetry Slam kaldet ”Alt det, jeg holder allermest af”.

I 2016 blev Brønderslev Forfatterskole tildelt ekstra midler gennem en projektansættelse til at udvikle fødekæden, og skabe synlighed omkring forfatterskolen året rundt. Midlerne har gjort det muligt at udvikle et forfattervalgfag til overbygningen i den åbne skole. Desuden er der udviklet et skriveforløb under Ordkraft med et tilbud til tidligere elever. Der har længe været et ønske fra tidligere elever om netværk og videre undervisning til elever over 20 år. Det betyder, at der nu er en kontinuerlig talentudvikling omkring Brønderslev Forfatterskole. Resultaterne af de ekstra midler, via projektansættelsen, skal bruges som grundlag til videreudvikling og styrkelse af det faglige niveau og netværk omkring Brønderslev Forfatterskole.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.