August 2015 Den med fredes fødselsdag og besøg på kirstinesminde

Fredes fødselsdag i Sandvad

15. august 2015

NB. Billederne er skærmoptimeret. Og mappen slettes om 3 måneder, så de skal downloades, hvis man vil beholde dem 😉.

En uge senere tog familien til Kirstinesminde

23. august 2015

.....nogen, Grith Brønd Jørgensen, har glemt at lukke døren ovenpå!

Forsøgte at genskabe et gammelt billede.....

Stand-in for Ellen Merete: Amalie Bak Wilkens. De skulle nok have været på knæ.......

P.S. Vi har ikke glemt julebillederne Asle og Ellen Merete 😃

Created By
Grith Brønd Jørgensen
Appreciate

Credits:

Fotos © Stig Wilkens & Grith Brønd Jørgensen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.