Blijleven BV, de specialist in koppensnellen!

Tijdens mijn bezoeken aan infra projecten kom ik regelmatig mooie momenten tegen die ik dan vastleg. Voordeel hiervan is dat ze altijd mooi zijn. Als een fotograaf wordt ingehuurd ben je afhankelijk van weer en omstandigheden. In mijn geval is het net andersom, ik maak alleen foto's als de omstandigheden zich daarvoor lenen.

Mocht je toch interesse hebben in een van de foto's of een serie, laat het dan weten. Ik presenteer mijn foto's vaak op deze wijze, iets wat Blijleven ook kan doen met haar projecten, zo krijgen nieuwsbrieven meer impact. 06 10 07 16 77 of marcel@infracommunicatie.com

Created By
Infra Communicatie
Appreciate

Credits:

Foto's zijn eigendom van Infra Communicatie en mogen alleen na toestemming gepubliceerd worden.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.