Loading

Personlig Coaching ELISABET SEVHOLT - ACTING + PERFORMANCE COACH

Personlig coaching kan vara en extremt kraftfull metod för att målinriktat nå nya resultat. Det är en verklig satsning på dig själv och det du vill uppnå.

Om du och jag inte har träffats tidigare vill jag helst att vi möts hos mig i min studio i Falkenberg den allra första gången. Det brukar bli en häftig upplevelse med lugnet och avskildheten i min trädgård, havet, stjärnhimlen på natten och den absoluta tystnaden. Med andra ord: Ett totalt fokus på dig och din uppgift.

Om du stannar mer än en dag i Falkenberg hjälper jag dig gärna med att ordna rum på ett otroligt mysigt litet B&B på endast fem minuters gångavstånd och med härlig utsikt över havet.

Efter den första gången står det dig sedan fritt att arbeta med mig antingen över exempelvis Zoom, Skype eller FaceTime - eller återkomma till min studio i Falkenberg.

Den röda tråden i arbetet med mig utgörs av etableringen av en roll, en sång eller ett manus på en djupt personlig nivå.

Arbetet är såväl analytiskt som emotionellt, fysiskt som intuitivt, och du kommer få använda dig av hela din kapacitet som yrkesperson och människa.

Det kan vara en mycket omvälvande process, men också en som ger tusenfalt igen.

Med stor sannolikhet kommer du som väljer kontinuerlig coachning upptäcka att synen på både dig själv och din uppgift kommer att förändras i grunden och ständigt fortsätta att utvecklas under vår process tillsammans.

Du får dessutom en mycket konkret metod att arbeta efter och våra sessioner är ofta schematiskt utformade i enlighet med denna.

Så hur börjar vi?

Rent praktiskt börjar vårt arbete oftast med att du skickar mig ett manus eller en eller flera sånger eller arior.

Vid behov skriver jag på ett sekretessavtal. ✔

Sedan går vi igenom materialet från början till slut och identifierar mål och drivkrafter samt dina personliga kopplingar och väljer ingångar till hur du ska tänka och arbeta i varje liten del.

Vi arbetar även med olika metoder för att öppna upp för att få bättre kontakt med ditt inre.

Som skådespelare eller sångare får du exempelvis tekniker för att kunna gestalta starka känslor som rädsla och sorg så att det blir på riktigt.

Du får även konkreta verktyg till hur du ska förbereda dig inför en föreställning, inspelning, konsert eller annan typ av offentligt framträdande.

Förslag på manusändringar ger jag alltid vid behov och jag fungerar gärna även som stöd vid manusomskrivning.

Utöver det rent konkret konstnärliga finns jag om så önskas även tillgänglig som stöd i samband med svåra situationer på exempelvis inspelningsplatser eller under andra konstnärliga processer - antingen på plats - eller på distans.

Om vi har arbetat tillsammans inför ett visst uppdrag kan vi i förväg även komma överens om att jag ska finnas tillgänglig som akut stöd när behov än uppkommer i den fortsatta processen.

All kommunikation oss emellan är konfidentiell och under absolut sekretess.

Kontakta mig gärna för mer information. Varmt välkommen med din personliga förfrågan till elisabet@elisabetsevholt.com.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.