Kromann Reumert V-Dag 2017

"Det i spiller er så hamrende tight! Han ELSKER at spille med The Hitmen" Citat: Emil Dinesen, Tourmanager, Christopher.

THE HITMEN HORNS

Det den hornsektion giver af liv og glæde på scenen er hver en krone hver! De spiller også fantastisk. Vi havde nok ikke forventet andet! Citat:Mads Eriksen, CEO, Dypång Management, DK's største eventbureau

DITTE MARIE

Nok den absolut mest dedikerede sangerinde når hun indtager scenen. Formen er knivskarp og attituden er inviterende, drillende og hamrende energisk.

Vi ses forhåbentligt!

Created By
Torsten Christensen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.