Loading

Vlinderslag Jan Barbierschool 15 februari 2019

Heel bijzonder... De Jan Barbier

Het is maar weer gebleken dat de Jan Barbierschool een belangrijke bindende functie in de gemeenschap van Eelen en Rhaan heeft. Enkele weken geleden werden we opgeschrikt door het onverwachte overlijden van Gerlinde Woudsma. Wanneer een zo betrokken ouder als Gerlinde er ineens niet meer is, merk je hoe belangrijk haar rol is geweest op de school. Gerlinde was er bijna altijd, heel attent, een helpende hand, tussen de middag eten met de leerlingen en ga zo maar door… De plek die de school op zo’n moment inneemt is heel bijzonder. Velen hebben bij de gedenktafel een persoonlijke boodschap geschreven. De school verbindt, biedt troost en helpt met de verwerking. Heel bijzonder om te zien hoe klasgenootjes Sterre opvangen, hoe ouders en leerkrachten Jarno, Siebe, Sterre en de familie ondersteunen…dat is medeleven, dat is Eelen en Rhaan, dat is Jan Barbier… ik wil Jarno, Siebe, Sterre, de familie Woudsma en Winters heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke periode.

Erna Calkhoven komt de laatste tijd gelukkig weer wat meer op school. Erna zit op dit moment in een periode van nader onderzoek. Een periode van spanning en onzekerheid om te horen wat het effect van de behandeling is. Wat heel fijn is, is dat zij zo langzamerhand weer op zichzelf naar school kan komen. Gewoon er even zijn, dat is op dit moment al meer dan genoeg. Erna jou willen we sterkte toewensen en een goed herstel, zodat je op een gegeven moment weer de oude bent.

MR-nieuws:

Beste ouders,

Hier is het eerste stukje vanuit de MR van het nieuwe jaar 2019.

Het was een bewogen en verdrietige start door het overlijden van Gerlinde Woudsma, moeder van Siebe en Sterre, vrouw van Jarno Winters.

We hebben net als het team, onze vergaderingen verschoven naar eind februari/begin maart.

Aangezien dit een gezamenlijke vergadering zou zijn, samen met OR en team, komt de informatie hieruit een volgende keer.

Er is wel een gezamenlijke vergadering geweest in de Es vanuit de gehele stichting.

Het was erg leuk om eens bij de Es te kunnen kijken en horen hoe hier gewerkt wordt. De indeling van de schuur al helemaal ingericht op Unit- onderwijs en ook zij werken met gepersonaliseerd leren.

Roel gaf een rondleiding door het gebouw en ik moet zeggen, dat ik onder de indruk was van wat ik zag.

Een goede indeling, een scherm bij de hoofdingang waarop te lezen en te zien was, wat er die dag op de agenda stond. Maar ook een kind dat jarig was werd zo in het zonnetje gezet; ook een goed idee om mee te nemen voor de Jan Barbier!

Er is verder door de bestuurder nog over een aantal zaken gesproken als het lerarentekort, de privac6- wetgeving, leerlingen- krimp binnen de Stichting en verduurzaming van de gebouwen.

Een interessante avond.

Als laatste wil ik nog melden, dat Rianne Withaar ivm gezondheidsredenen, te kennen heeft gegeven, even haar taak als MR-lid naast zich te leggen. We hebben Silvia van Dijke bereid gevonden om haar tijdelijk te vervangen.

Mocht u hier bezwaar tegen hebben of zelf iets te zien in deze functie, dan kunt u dit aangeven bij de MR-leden, Jacolien, Ineke of bij mij.

Vriendelijke groeten namens de MR,

Linda Berentschot.

Thema Kunst

Na de voorjaarsvakantie start op school het thema Kunst. Voor de vakken taal, wereldoriëntatie en levensbeschouwing gaan we acht weken lang werken aan dit thema. Onze school doet mee aan het project van de kunstweken, waarbij leerlingen kennismaken met kunstenaars en kunstwerken. Leerlingen gaan onderzoek doen naar het thema: wees de kunstenaar van je eigen leven. Vrijdag 10 mei sluiten we dit project af. Wilt u alvast in uw agenda een plekje reserveren. Vanaf half negen gaan de leerlingen allerlei presentaties geven, waarbij u van harte welkom bent.

www.kunstweken.nl

Welkom op de Jan Barbier

Woensdag 27 februari zal Cas van Dorth op de basisschool gaan beginnen. Cas wordt 6 april 4 jaar, maar hij mag nu alvast gaan kennismaken met de kinderen en juf Jacolien en juf Ria. Cas jongen, we wensen je heel veel succes en plezier toe op de Jan Barbier.

Maandag 11 maart begint een tweede nieuwe leerling in groep 1: Daniel Sinnema. Ook jou Daniel wensen we heel veel plezier toe op jouw nieuwe basisschool. Samen met juf Jacolien en juf Ria wordt het vast een mooie tijd. Heel veel succes op de Jan Barbier!

Oudergesprekken

Dinsdag 26 februari – oudergesprekken

Groep 1 t/m 3 – oudergesprekken

Groep 4 t/m 8 – ouder-/kindgesprekken

Rapporten

Dinsdag 5 maart krijgen de leerlingen de rapporten mee.

Hieronder vindt u de indeling van de oudergesprekken:

Informatieavond nieuwe ouders

Het Open Huis op vrijdag 18 januari was een groot succes. Maar liefst zes nieuwe gezinnen toonden grote interesse in de Jan Barbierschool. Donderdag 14 maart houden we een informatieavond voor deze nieuwe gezinnen. Mocht u nog ouders weten die deze avond ook graag komen, laat het ons weten en nodig hen gerust alvast uit. De avond begint om 20 uur in de school.

Het plein alvast een beetje groener maken

Vrijdag 22 maart willen we op het schoolplein een aantal bomen gaan planten. Deze activiteit is in samenwerking met Hoveniersbedrijf Rene Berentschot, Plaatselijk Belang, de gemeente Hellendoorn en uiteraard ook onze school. Zaterdag is het tevens de bedoeling om de omgeving van de school met z’n allen op te ruimen. U krijgt hierover nog nadere informatie.

Buitenlesdag

Dinsdag 2 april is er weer onze jaarlijkse buitenlesdag. In het kader van onze visie op de natuurschool, gaan we uiteraard deze dag buiten allerlei onderwijsactiviteiten aanbieden.

Onderbouw naar Kronnenzommer

Dinsdag 19 maart gaan de leerlingen van de onderbouw naar Kronnenzommer. We zoeken nog ouders die van 10-12 uur met de kinderen mee zouden kunnen. We rekenen op jullie.

Agenda / activiteiten komende periode:

Rapporten

Dinsdag 5 maart krijgen de leerlingen de rapporten mee

Week 4 maart Ria Nieuwenhuis in groep 1/2/3

Deze week is Jacolien afwezig en zal Ria Nieuwenhuis in de groep komen lesgeven.

Studiedag, leerlingen vrij

Woensdag 6 maart is er voor alle leerkrachten van Ieder Kind Telt een studiedag en zijn de leerlingen deze woensdag vrij.

Biddag 13 maart

Deze keer zullen de leerlingen van groep 7/8 meewerken aan de ochtenddienst van biddag. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een mooie dienst te worden, waarin de nieuwe predikant ds. Aangeenbrug voor zal gaan. U bent om half tien uiteraard van harte welkom.

Credits:

Created with images by rawpixel - "untitled image" • russn_fckr - "Many different paint pots" • rawpixel - "untitled image" • D. Jameson RAGE - "Through the leaves" • Igor Son - "rubber plant" • webandi - "calendar wall calendar days"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.