Loading

Cursussen Apple Jan 2018 — IVO Knokke-Heist

Cursussen voor Mac

Sociale media

maandagnamiddag

Applesoftware

dinsdagnamiddag

Foto's, iMovie en Keynote

woensdagnamiddag – donderdagvoormiddag

Mac praktisch gebruik

donderdagnamiddag

Fotografie met iPhone + Foto's op Mac

vrijdagvoormiddag

Basiscursus Mac

Veel vraag naar, maar nu even niet op het rooster. Interesse? Stuur ons dan een mail met uw naam. We laten u weten als dit op het rooster komt.

Repaircafé Apple

Kom tot bij ons met uw vraag, probleem en Apple-toestel. Onze Apple-specialisten helpen u graag verder!

➜ éénmalig - zaterdag 13 januari 9u - 12u

➜ IVO Brugge - Manitobalaan 48, 8200 Sint-Andries

Cursussen voor iPhone & iPad

Talk to the world - 6 lessen, start 4 dec

  • Whatsapp, Facebook Messenger, Berichten, FaceTime, Skype

maandagvoormiddag - 6 weken, start 4 december

ter plaatse inschrijven in het secretariaat!

iPhone / iPad - geavanceerd gebruik

maandagvoormiddag

iPhone / iPad - 2

maandagnamiddag

iPhone / iPad - beginners

woensdagvoormiddag - donderdagnamiddag

Pages, Numbers & Keynote

donderdagnamiddag

iPhone / iPad - practicum

vrijdagvoormiddag - start 2 maart

Steeds jong genoeg om wat bij te leren!

Credits:

Created with images by RitaE - "advent walnuts nuts" • photo-nic.co.uk nic - "untitled image" • Eye for Ebony - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.