Loading

Bolighejs Nye supervillaer og rækkehuse i Herlev hejses på plads

Store lastbiler med færdige bygningsmoduler forlader med præcise intervaller Scandi Byg’s fabrik i Løgstør. Målet er Nørrevang i Herlev – Herlev Boligselskabs nye boligafdeling. Her kræver det snilde at manøvre vogntoget ind på byggepladsen ad den smalle vej.

Logistikken er vigtig. Der kommer 10-12 lastbiler med bygninger i døgnet. De nye boliger skal hurtigt hejses på plads, så lastbilen kan komme væk, og en ny køre ind. Det tager cirka en halv time, fra lastbilen kører frem, til bygningsmodulet står på fundamentet.

Bygningsmodulet er stort set klart til indflytning - på fabrikken i Løgstør er der bl.a. monteret gulve, trappe og køkkenskabe.

Det kræver stor præcision og tæt samarbejde mellem kranfører og håndværkere at sætte boligen på fundamentet.

Se hvordan boksen hejses på plads i en kort video (speeded op 800 %)

Der er omkring 20 mand på byggepladsen, hvoraf størstedelen er fra Nordjylland. De rutinerede håndværkere arbejder 12 timer i døgnet ugens tre første dage og tager hjem på weekend torsdag til frokost. Man passer på hinanden, og der er fokus på sikkerhed, når man går rundt på den mudrede byggeplads mellem kraner, betonelementer og svævende bygningsmoduler.

Nørrevang i Herlev er en grønt åndehul gemt bag Herlev Hospital. Indtil for to år siden var her 34 små gasbetonhuse med store haver. Et hyggeligt sted. Men bygningerne var i så dårlig stand, at de måtte rives ned, og beboerne genhuses.

Nørrevang 2010

Den 2. oktober 2017 kunne det første spadestik tages, og den 13. november blev den første af i alt 61 bæredygtige boliger hejst på plads. Det nye Nørrevang forventes færdigt i oktober 2018.

Created By
Marianne Svolgaard
Appreciate

Credits:

Marianne Svolgaard, KAB

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.