Sandsbro INFORMATION OM BRANDEN PÅ SKOLAN

Söndagen den 1 januari utbröt en kraftig brand på skolan i Sandsbro.

Automatlarmet löstes ut klockan 21.34 och sedan kort därefter har Vidingehem arbetat tillsammans med Växjö kommun och utbildningsförvaltningen för att på snabbast möjliga sätt säkra att skolans olika verksamheter kan återupptas så smidigt och säkert som möjligt.

– Räddningstjänsten, som har gjort ett fantastiskt arbete, lämnade platsen på måndagskvällen klockan 18.00 och under natten därefter satt personal från Vidingehem brandvakt vid skolan. På tisdagen arbetade grävskopor och lastbilar med att frakta bort resterna efter branden, så att vi snabbt skulle kunna komma åt underliggande vatten- och fjärrvärmeledningar, säger Vidingehems vd Stefan Blomkvist.

De lokaler som totalförstörts är musiksalen, idrottssalen, biblioteket, huvudentrén, personalutrymmen och en kontorsdel. Slöjdsalen kommer att kräva såväl sanering som renovering innan den kan användas. I C-huset har ventilationen förstörts, vilket inte hinner åtgärdas före nästa veckas skolstart.

– Man ändå kan säga att det är tur i oturen att Sandsbro skola är byggd som den är och att inte alla lokalerna finns i en enda huskropp.

Ett intensivt arbete pågår nu med att hitta temporära lösningar för undervisningen nästa vecka.

– På tisdagseftermiddagen träffade jag företrädare för närliggande lokaler för att skriva ett kortsiktigt kontrakt. Samtidigt arbetar vi med att få fram modulbyggnader för att tillgodose verksamheten i det lite längre perspektivet.

Dessutom måste skolområdet säkras inför nästa vecka.

– Vi sparar inget krut, bland annat anlitas en byggfirma för att snabbt undanröja allt material som på något sätt kan vara farligt.

Det har varit många tunga tankar och känslor de senaste dygnen.

– Men mitt i den här tragedin går det ändå att se ett visst hopp i det starka engagemang som visats – dels av Vidingehems och Växjö kommuns personal, men också av allmänheten; vår växel har tagit emot många samtal från människor som undrar om de kan hjälpa till på något sätt!

Bilder från måndagens släckningsarbete.

Credits:

Vidingehem AB 2017

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.