Loading

Sundby Kirkegård Fra kirkegård til park

Projektet - kort fortalt

Sundby Kirkegård blev etableret i 1872 og er kendetegnet ved en opbygning i to sektioner - en gammel og en ny - som er delt af Kastrupvej. Kirkegårdens gamle afdeling ophørte efter gældende bestemmelser med at være kirkegård i 2020 og er nu overgået til at være park. Sundby Kirkegård indgår i kommunens politik for omdannelsen af kirkegårde, og der er planlagt et klimatilpasningsbassin i den gamle kirkegårds sydlige del.

Der er et stærkt lokalt ejerskab til Sundby Kirkegårds gamle del, der både bruges af områdets beboere som et rum for afslapning og fordybelse, samt af lokale hundeejere, der benytter hundegården i kirkegårdens nordlige del. Kirkegården kan med minde greb åbnes op og indrettes, så den indbyder til ophold, fordybelse og stille rekreativ aktivitet i lighed med Assistens Kirkegård på Nørrebro.

Hvad vil vi?

Områdefornyelsen vil i samarbejde med brugerne udvikle Sundby Kirkegårds gamle del inden for rammerne af kommunens politik for udvikling af kirkegårde og med respekt for kirkegårdens arkitektoniske kvaliteter, særlige identitet og historie.

Gravsteder - hvad sker der på kirkegården lige nu?

Kirkegårdsdriften har været i gang med at kortlægge hvilke grave, der er hjemfaldne. Det vil sige gravsteder som udløber. Her i den sidste måned af 2020 har driften været i gang med at fjerne disse gravsteder, som planlagt. Tilbage står de bevaringsværdige grave og frihedskæmpergravene.

Hvis du er mere interesseret i de bevaringsværdige grave, så tjek appen ’Artour’ ud – her kan du finde lidt info om nogle af de bevaringsværdige gravsteder og andre spændende kulturhistoriske detaljer fra Sundby Kirkegård.

Nye træer i alléen

Flere af de gamle birketræer i alléen havde det desværre ikke så godt mere, så disse er blevet udskiftet med nye robinietræer.

Slå et smut forbi kirkegården og byd de nye robinietræer velkommen.

Vi tager imod jeres input

Torsdag den 28. maj 2020 stod vi ved kirkegården for at høre beboernes og brugernes ideer og input til kirkegården. Vi fik over 100 input - både fra snakkene på kirkegården og via de sociale medier. Alle input er nu samlet og gives videre til den kommende lokale projektudviklingsgruppe. Se nogen af de mange input på plakaten herunder.

Nåede du ikke forbi - eller har du holdninger eller input til projektet, er du altid velkommen til at skrive til os på Sundby@tmf.kk.dk

Hvad skal der ske nu?

Projektudviklingsgruppen med alle de mange lokale, der har meldt sig ind i arbejdet med at omdanne kirkegården til park, har mødtes to gange i november og december. Sammen er vi langsomt ved at starte op på processen med hvad der skal ske på Sundby Kirkegård.

I oktober 2020 var projektudviklingsgruppen på tur med byrumsforvalteren og en kirkegårdsrepræsentant på kirkegården.

De fortalte bl.a. om status på at fjerne de hjemfaldne grave og retningslinjer for hele 137 bevaringsværdige grave, som forbliver i parken.

I november 2020 var projektudviklingsgruppen med til at brainstorme om hvad vi kan få inspiration fra til parken - hvilke kloge hoveder kan vi få ud og holde inspirationsoplæg og hvor kan vi evt. tage hen for at få inspiration?

Næste skridt er endnu et projektudviklingsmøde til januar.

Vil du være med til at udvikle projektet?

Så kan du melde dig ind i projektudviklingsgruppen. Gruppen skal sammen med områdefornyelsen arbejde videre projektet frem mod realisering. Så har du lyst til at være en del af processen og beslutningerne, kan du melde dig ind i projektudviklingsgruppen. Skriv til sundby@tmf.kk.dk

Hvad er projektets succeskriterier?

I kvarterplanen er der opstillet følgende succeskriterier:

  • 2022: Der er skabt bedre opholdsmuligheder og adgang til Sundby Kirkegårds gamle afdeling.
  • 2022: Antallet af ophold i Sundby Kirkegårds gamle afdeling er steget med 15 % i forhold til år 2018.

Hvor mange penge er der afsat til projektet?

Der er afsat 3,0 mio. kr. i kvarterplanen.

Se mere i kvarterplanen.

Følg med

Vil du bare gerne følge med i projektet, kan du følge med på vores Facebook eller tilmelde dig områdefornyelsens nyhedsbrev ved at skrive til sundby@tmf.kk.dk.