Susanna Antikainen CEO, Fysioterapeutti

Olipa kerran nuori fysioterapeuttiopiskelija, jolla oli unelma omasta yrityksestä. Hän valmistui ammattiin pahimpaan lama-aikaan 90-luvun alussa. Unelmaan kuului visio elinikäisestä oppimisesta ja siitä, että ihmisen on oltava muuntautumiskykyinen kehdosta hautaan. Heti valmistumisen jälkeen työtilanne pakotti tuoreen fysioterapeutin perustamaan oman toiminimen, jonka avulla hän pikkuhiljaa työllisti itsensä yrityksessä, joka kantoi nimeä Fysio Center. Ensimmäiset kuukaudet kuljettiin hoitopöytä kainalossa ympäri kylää milloin missäkin pommisuojassa töitä tehden. Vuonna 1998 eräänä lauantai-iltana Fysio Centerin silloinen yrittäjä soitti: ”Olen päättänyt luopua yrittämisestä, ostatko pois?”. Fysioterapeutti osti, vaikka elettiin edelleen erittäin huonon suhdanteen aikakautta. Yritys työllisti tuolloin juuri ja juuri kaksi fysioterapeuttia. Kalusto oli vanhentunutta ja toimintamallit hinnoittelupolitiikka mukaan lukien jämähtäneet 80-luvulle. Tarvittiin valtaisa kasvojen kohotus. Tunnettuuden muuntaminen hierontayksiköstä oman alansa huippuasiantuntijayritykseksi oli alkanut

Tällä hetkellä Fysio Center Jyväskylä Oy toimii viidessä omassa toimipisteessä, jotka sijaitsevat Jyväskylässä Kortepohjassa, Korpilahdella ja Äijälässä sekä Petäjävedellä ja Lievestuoreella. Henkilöitä yritys työllistää noin 20.

Olemme alusta saakka lähteneet rakentamaan Fysio Centerille vahvaa brändiä laadukkaan toiminnan ympärille. Brändimme perustuu piinkovaan ammattitaitoon, yritykseen sitoutuneeseen henkilökuntaan, moniammatillisuuteen, jatkuvaan kehittymiseen ja valtakunnalliseen verkostoitumiseen. Olennainen osa brändiämme ovat tyylikkäät ja ajanmukaiset tilat ja terapiavälineet sekä palveluajatus: ”Unelmia ja toimintakykyä vauvasta vaariin"

Created By
Susanna Antikainen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.