2016-2017 mijn PARLEMENTAIR JAAR IN beeld

Nu het parlementaire jaar is afgelopen, wil ik jullie graag meenemen in een overzicht van de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Parlementair werk is natuurlijk voor een heel groot deel vergaderen en dossiers opvolgen. Om u een idee te geven: het afgelopen jaar diende ik 7 wetsvoorstellen in, heb ik 4 vragen in plenaire gesteld en stelde ik maar liefst 99 mondelinge en schriftelijke vragen. Heel vaak gekoppeld aan concrete oplossingen. Maar het is veel meer dan dat. Het is ook mensen leren kennen, op het terrein zijn. Ik wil niet aan politiek doen vanuit een ivoren toren, maar juist voeling houden met de samenleving. Zo weet ik wat er leeft bij de mensen en vertaal ik dat naar concrete voorstellen in het parlement.

Augustus: projectreis Mama Lufuma

Voor het parlementair jaar begon, ben ik op projectreis gegaan om mee mijn schouders te zetten onder de organisatie Mama Lufuma. Dat is een kleinschalige vzw in Matadi (Bas-Congo) die gesteund wordt vanuit vrijwilligers in Vlaanderen. De vzw helpt jonge moeders en hun kinderen om een toekomst op te bouwen. Samen met Ilse Fleurent, Lieve De Keyser en Hyppo Mayuba ben ik er ter plaatse gaan helpen in ons opvanghuis voor jonge moeders en hun baby's. Daar hebben we ook andere projecten en organisaties ontmoet waarmee we kunnen samenwerken. Uw steun is altijd welkom, elke eurocent wordt goed besteed.

September: mijn eerste Facebook live

In september heb ik voor de eerste keer live vragen over de vluchtelingencrisis beantwoord van mijn Facebookvrienden. Zeker voor herhaling vatbaar.

Oktober: bruggen bouwen op dialoogavond

Op 18 oktober hielden we in het Fotomuseum in Antwerpen een dialoogavond 'Moslim zijn in de Europese context vandaag'. We hielden interessante panelgesprekken over de plaats van de islam in Europa. Kris Peeters, Koen Geens, Wouter Beke, Khalid El Jafoufi, dra. Naima Lafrarchi, Najim Einauan, Ramzi Zerqane en Yasmien Naciri waren enkele van de sprekers. Het werd een geslaagde avond.

November: het Nieuwe WIJ-congres

Van 25 tot 27 november was ik met tal van andere CD&V’ers te vinden op het Nieuwe WIJ-congres 2016 in Lommel. Samen met duizenden leden bepaalden we daar de richting die we de komende jaren als partij uitgaan.

December: opkomen tegen misbruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap

Tijdens het afgelopen jaar heb ik 99 mondelinge en schriftelijke vragen gesteld. Die gingen over tal van onderwerpen, maar vaak nam ik het op voor mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving. Zo klaagde ik het misbruik aan van parkeerkaarten voor personen met een handicap en deed ik concrete voorstellen om het beter aan te pakken.

Januari: de maand van de nieuwjaarsrecepties

Met de klok mee: CD&V Nationaal, Vrouw & Maatschappij Nationaal, CD&V Berlaar, CD&V Herentals, CD&V Nijlen

Zo organiseerden verschillende lokale afdelingen een eigen receptie. Hier zie je de recepties van CD&V Nationaal, Vrouw & Maatschappij Nationaal, CD&V Berlaar, CD&V Herentals en CD&V Nijlen. En dat zijn er maar enkele van.

Februari: winterzitting OVSE in Wenen

De OVSE is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Ze wil de samenwerking tussen 57 lidstaten (uit Azië, Europa en Noord-Amerika) op militair, economisch en humanitair vlak bevorderen. Zelf ben ik voorzitter van de Belgische delegatie en volg ik de commissie mensenrechten.

Maart: Dialoogavond 'Van verkiezingsimpasse naar democratie in Congo'

Op 13 maart organiseerde ik voor CD&V een dialoogavond over de verkiezingsimpasse in Congo. Eind 2016 zouden de Congolezen namelijk naar de stembus trekken om een nieuwe president te verkiezen. Alleen werden die verkiezingen keer op keer uitgesteld. Zonder democratische verkiezingen kunnen de gevolgen voor de regio en de Congolezen verregaand zijn.

April: wetsvoorstel 1/10 ouderschapsverlof

Één van mijn wetsvoorstellen is dat van flexibeler ouderschapsverlof. Ik wil het mogelijk maken dat ouders een halve dag per week of een hele dag om de twee weken vrij kunnen nemen om voor hun kind te zorgen. Nu moet men minstens één dag per week (één vijfde) opnemen. Het voorstel is al enkele keren besproken in commissie. Nu moet het enkel nog gestemd worden.

Mei: OVSE-bezoek vluchtelingenkampen Griekenland

Voor de OVSE ben ik met de Commissie Migratie twee keer op missie geweest het afgelopen jaar. We bezochten vluchtelingenkampen in Italië en Griekenland en spraken met heel wat organisaties: het Internationale Rode Kruis (IRCR), UNHCR, Frontex, IOM,... Daar kwam een resolutie uit voort over de aanpak van migratie- en vluchtelingenstromen die ik samen met andere leden van de Commissie indiende tijdens de zomerzitting van de OVSE. De resolutie werd met een grote meerderheid goedgekeurd.

Juni: wanpraktijken bij Samusocial aanklagen

Begin juni kwam uit dat de daklozen-vzw Samusocial per jaar 60.000 euro aan giften gebruikt om zitpenningen aan haar bestuursleden uit te keren. Dat is een zware kaakslag voor meer dan de 1,8 miljoen vrijwilligers in ons land. Het is een ware schande dat geld werd verdiend op de kap van daklozen. Daarom heb ik in het parlement opgeroepen om de zaak tot op het bot te onderzoeken, maatregelen te nemen en alvast de vergoedingen die zijn uitgekeerd terug te vorderen en te besteden aan de groeiende groep daklozen in Brussel.

Juli: kennismaken met verschillende culturen

In de zomer is er veel te doen in een stad als Antwerpen, vooral met alle culturele gemeenschappen die de stad rijk is. In juli was dat niet anders. Op één en dezelfde dag waren er drie verschillende evenementen. Zo ging ik samen met CD&V-collega's naar het Nepalees festival op de Groenplaats, waar we werden ondergedompeld in de cultuur met lekker eten en mooie dans en muziek. Dan hebben we in het Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen kennis gemaakt met initiatieven vanuit de Afrikaanse gemeenschap. Tenslotte waren we op een mooie Afghaanse poëzieavond, waar ik een gedicht van de grote dichter Rumi mocht brengen, met een boodschap tegen fanatisme en geweld. Een boeiende dag!

Impressie van het Nepalees festival, met uiterst rechts vanboven een foto van de Afghaanse poëzieavond en rechts beneden van de ontmoeting in het Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen.

Een prettige vakantie gewenst!

Nahima,

Federaal parlementslid CD&V

Credits:

Created with images by Free-Photos - "flight falcon 9 spacex landing rocket resuable" • Felix_Broennimann - "kingfisher bird colorful nature plumage feather beautiful" • m.bruining - "oktober 2010" • Gellinger - "phone communication call" • fracass.be - "ml 20 ans - 0041" • fracass.be - "ml 20 ans - 0028" • fracass.be - "ml 20 ans - 0019" • fracass.be - "ml 20 ans - 0023" • Gellinger - "phone communication call" • denzel - "bicycle gear golden" • L'amande - "Parlement" • JordanHoliday - "london big ben elisabeth tower"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.