Loading

ELDSHOWER GYcklargruppen Pest & kolera

Från de minsta evenemangen till de största i Sverige. Vi har uppträtt på bröllop, vi har uppträtt i Globen. Det finns många som uppträder med eld i Sverige, men vill du ha proffs så är vi en av de få grupperna du kan vända dig till.

Våra stora shower

Gycklarnas Natt

Svea rike går på knäna!

Landet är i depression!

Den otroliga, mäktiga och fantastiska Gycklargruppen Pest & Kolera har splittrats!

Vår konung har dock befallt dem att infinna sig här på arenan denna dag för att bevisa VEM av dem som har rätten att kalla sig för GYCKLARNAS KONUNG!

Så börjar showen, föreställningen fylld av eld, galenskaper och humor, vad annars kan man förvänta sig av dessa dårar. Skratt och häpnad förundrar publiken medans tiden flyger förbi.

Låt Gycklargruppen Pest och Kolera inta natten!

Ragnarrök

Ragnarrök! Apokalypsen! Götterdämmerung!

Jordens undergång är här!

Denna natt beseglas allas våra öden och vi faller ned i ett brinnande inferno! Men det finns hopp! Gudarna har befallt att en hjälte skall skall väljas, och om han är värdig, finns det en liten chans att de låter oss leva vidare!

Tre frivilliga har trätt fram för att rädda världen. Tre... ehum... vanliga människor. Tre smutsiga gycklare.

Gudarna bevare oss...

En sjukligt smittsam komedi kryddad med eld och våra tre professionella idioter i Gycklargruppen Pest och Kolera!

KONTAKT

E-POST: info@pestochkolera.se

TELEFON: 0768-834314

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.