Loading

De Schoolweetjes Nummer 8 || 2 november 2018

Dankdag op woensdag 7 november

Wij willen u vragen om komende maandag en dinsdagmorgen fruit (liefst geen zacht fruit) of blikjes fruit mee te nemen voor dankdag. Traditiegetrouw zorgen de kinderen van de Prinses Marijkeschool voor een verrassing voor de bewoners van de Hoge Es.

De ouders van de OR zullen op dinsdagmorgen 6 november bakjes maken. Op woensdag zullen de bakjes dan bezorgd worden bij een aantal bewoners van de Hoge Es.

Dit kaartje wordt aan de bewoners van de Hoge Es overhandigd.

Buitendag groep 2

Deze week hebben meerdere groepen genoten van een buitendag. De kleuters van groep 2 zijn naar het bos van Daantje Das geweest. De kleuters kregen 7 opdrachten die ze moesten uitvoeren . Met dank aan begeleiding van ouders en het mooie weer was dit een leuk en leerzaam uurtje.

In het bos van Daantje Das.

Nationaal Schoolontbijt

Op vrijdag 9 november doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt, we hebben er nu al zin in want wat is het altijd weer gezellig om samen te ontbijten. Wij bedanken supermarkt Coop Leo Haanstra voor hun medewerking. Door het aanklikken van onderstaande knop krijgt u meer informatie over het ontbijt. Wij willen u vragen om uw kinderen een bord, beker en bestek mee te geven. Dank daarvoor.

Buitendag groep 1

De leerlingen van groep 1 hebben afgelopen woensdag het Kabouterpad gelopen. Een rode puntmuts en rode wangen, heerlijk weer en voldoende begeleiding maakten het tot een geslaagde ochtend. Iedereen die heeft meegeholpen bedanken wij hartelijk voor hun inzet. We hebben van de buitendagen een klein fotoalbum op de website gezet.

Het Kabouterpad

Drie tips om op te vallen

Herfst! ’s Ochtends is het nog donker als je van huis vertrekt en ’s avonds gaat de zon al vroeg onder. Dat merk je onderweg naar school, de winkel, je werk of sport. Dat betekent dat opvallen extra belangrijk is! Zeker voor kinderen. Wist je dat je in het donker acht keer zoveel kans hebt op een ongeval? Veilig Verkeer geeft drie tips om op te vallen in het donker.

Zending

De vrijdag voor de vakantie hebben de kinderen een bedrag van € 41,35 meegenomen. Alle gevers hartelijk dank! Uiteraard een mooi bedrag maar mogen we met 207 leerlingen meer verwachten? We hopen het dat het lukt om meer geld voor ons Plan-kind bij elkaar te brengen. Doen jullie volgende week vrijdag ook mee?

Kind op maandag

De verhalen van Mozes die naar het beloofde land gaat zijn ook in 2018 nog zeer actueel. Hoeveel mensen zijn wel niet op zoek naar het beloofde land. Is het daar ook beter? De komende week horen de leerlingen de verhalen van Jozua die de reis voortzet. Kom maar. Na een lang leven van honderdtwintig jaar sterft Mozes. Hij gaat het beloofde land niet binnen, maar ziet het vanuit de verte. ‘Kom maar’, zegt God tegen hem. Onder leiding van Jozua trekt het volk verder. De Heer zorgt ervoor dat ze door de Jordaan kunnen trekken: Kom maar, hier begint het nieuwe leven. Er wordt gelezen uit Deuteronomium 34: 1-12 en Jozua 3 en 4.

De kleuters horen de verhalen 'Jacob komt weer terug' en 'Jozef en zijn broers'.

Buitendag groep 7

De leerlingen van groep 7 hebben donderdag een bezoek gebracht aan het natuurmuseum Holterberg in Holten. De leerlingen hebben een speurtocht door het museum gemaakt en daar veel geleerd over de dieren die leven in Nederland en op de Sallandse Heuvelrug in het bijzonder.

Volop aandacht in het Natuurmuseum op de Holterberg

Oproep

Zoals u wellicht weet is er een groot gebrek aan leerkrachten in ons land. Wanneer leerkrachten ziek worden is het moeilijk om invallers te vinden. Soms moeten klassen worden samengevoegd of worden klassen zelfs naar huis gestuurd. Dat laatste hebben we tot nu toe gelukkig weten te voorkomen Maar bij een eventuele griepgolf is de kans heel groot dat er niet voldoende invallers zijn. Heeft u in het verleden uw PABO diploma behaald? U bent buiten het onderwijs werkzaam maar denkt er toch nog wel eens aan om weer voor de klas te staan? Dan willen we graag weten of u bereid bent om in noodgevallen in te vallen op onze school.

Inloopmiddag

Gisteren hielden we onze inloopmiddag voor de ouders en verzorgers van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Wat hebben we de eerste 8 schoolweken gedaan. Verbazingwekkend is altijd weer het werk in groep 3 waar kinderen in zeer korte tijd hun eerste woorden en zinnen lezen, leren rekenen en schrijven. Traditiegetrouw is het in die groep altijd heel druk. We danken u voor jullie komst naar deze gezellige middag. Enkele foto's staan in een album op onze website.

Volop aandacht voor het gedane werk.

Afscheid Christa

Op donderdag 1 november hebben we als team afscheid genomen van Christa Beldman. Een val in januari 2013 is er helaas de oorzaak van dat Christa haar werk heeft moeten neerleggen. Gisteravond hebben we in de kleine kring van het team herinneringen opgehaald aan de tijd dat zij bij ons heeft gewerkt als leerkracht en interne begeleider. We wensen haar en haar gezin alle goeds toe voor de toekomst.

Heerlijk gegeten bij "Tante Stoof".

Kleine fotowedstrijd

U weet dat we op onze school van fotograferen houden. We nodigen en dagen u uit om het thema "herfst" in een foto vast te leggen. De mooiste foto gebruiken we over twee weken om onze nieuwsbrief te openen. Stuur uw foto naar info@marijke-ikt.nl. Uiterste inzend datum is woensdag 14 november 2018. Van alle foto's maken we een klein fotoalbum op onze website.

Een herfstig schoolplein.

Wij wensen u en jullie allen een mooi weekend. Met vriendelijke groeten, het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Prinses Marijkeschool, Nijverdal. 

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.