Loading

Een kleine wereld Extratje

Bekijk volgende afbeeldingen.

Beantwoord de vragen onder de afbeeldingen op een kladblad. Ben je daarmee klaar dan kom je even op gesprek met de leerkracht.

  1. Van hoe hoog (vanaf de grond) worden deze foto's ongeveer gemaakt?
  2. Hoe groot zijn de mannetjes die je ziet? Beeld je hiervoor even in dat je ze koopt in de winkel.
  3. Is de omgeving waarin de mannetjes staan echt? Of is het met de computer gemaakt, of uit karton, of ...
  4. Is de omgeving waarin de mannetjes staan even groot? Als ze door de deur zouden wandelen, ziet het er dan hetzelfde uit als bij ons?
  5. Waar staan de mannetjes in de foto? In het midden, links, rechts, boven, onder, ...?
  6. Zie je de mannetjes altijd helemaal op de foto?
  7. Zijn de foto's van dichtbij de mannetjes of van veraf genomen?
  8. Is het van belang waar de foto's genomen zijn? Doen de omgeving/achtergond of voorwerpen op de foto er iets toe?
  9. Zouden de foto's anders zijn zonder de voorwerpen of de omgeving/achtergrond?
Klaar met de vragen? Hup, naar de leerkracht.

Aan de slag!

Volg het stappenplan om deze opdracht tot een goed einde te brengen.

Stappenplan

1. Op de materiaal tafel liggen blaadjes met mensen in verschillende poses. Neem van elk één blad.

2. Bekijk de mensen op de geprinte blaadjes. Knip er zo net mogelijk 3-4 leuke uit en laat aan de onderkant een zo groot mogelijk stuk wit papier over. Leg ze op je tafel en zet ze op verschillende manieren bij elkaar.

3. Stel een timer van 5 minuten in op je iPad. Start deze nog niet.

4. In de komende 5 minuten neem je 15 foto's waarbij je mannetjes en voorwerpen telkens anders staan. Of waarbij jij van ergens anders een foto neemt.

5. Let er op dat je met deze foto's ook dicht bij gaat zoals op de foto's die je in het begin van de les bekeek. Zoom NIET, zet zelf een stap dichter!

6. Start de timer van 5 minuten en neem de 15 foto's.

7. Kom de foto's tonen aan de leerkracht.

8. Waren de foto's goed? Dan krijg je straks 10 minuten om met die foto's op je iPad op zoek te gaan naar plaatsen op de speelplaats waar jij een toffe foto zou kunnen maken.

9. Denk er over hoe jouw mannetjes of voorwerpen iets kunnen 'doen' met de omgeving. Ze kunnen bv; een muur beklimmen, zonnebaden, zwemmen, lopen, springen, zitten, opruimen, ...

10. Je neemt van 5 plaatsen een foto (zonder mannetjes of voorwerpen). Voor die plaatsen heb je een idee wat je zou kunnen doen.

11. Achteraf kom je de foto's tonen aan de leerkracht en bespreken we welke plaats je kan gebruiken.

12. Ga nu naar de leerkracht, die start samen met jouw een timer van 10 minuten op. Zorg dat je OP TIJD terug bent!

13. Ben je terug na de zoektocht naar toffe plaatsen? Heb je alles besproken met de leerkracht? Ja? goed, op naar de volgende stap.

14. Je bent klaar om de foto met de mannetjes en voorwerpen te nemen.

15. Verzamel alle materiaal die je nodig hebt om de foto te nemen.

16. Neem straks voldoende foto's van alles, probeer een van voor, van de zijkant, ... ga dicht genoeg met je iPad (NIET ZOOMEN!)

17. Stel een timer in van 25 minuten, ga naar de leerkracht die stelt ook een timer in. Zorg dat je OP TIJD terug bent! Veel plezier en succes!

18. Op tijd terug? Mooi zo! Bespreek je foto's met je leerkracht.

19. Hoe je de foto's kan bewerken zie je door op de volgende afbeeldingen te klikken.

20. Klaar? Post jouw 3 beste foto's door in de Google Classroom opdracht: een kleine wereld.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.