Loading

Lynæs Posten Nr. 3 · august 2020

Kom nu og vær med

Generalforsamling med efterfølgende sommerfesterstatning.

Du er så heldig at have hus i en andelshaveforening. Det betyder fællesskab, medbestemmelse, indflydelse og hyggeligt samvær. Og også bare en smule pligt til at deltage. På grund af coronaen måtte den årlige generalforsamling i marts aflyses og beklageligvis også vores sædvanligvis meget velbesøgte sommerfest i juli. Nu tager vi revanche med begge dele i noget mindre omfang og i udendørs omgivelser, så det bliver muligt at holde afstand.

Lørdag den 29. august kl. 12 er der indkaldt til generalforsamling ved Fælleshuset i Lynæs – med efterfølgende get-together og middag med vin på foreninges regning kl. 17.

Efter al sandsynlighed bliver der tid til et hvil imellem de to begivenheder.

Men kom nu og vær med til at beslutte, om svævebanen på legepladsen skal flyttes til nye omgivelser, om den skal fjernes helt eller bare aflåses på visse tidspunkter.

Vi skal også bruge din stemme til at afgøre, om vi skal etablere en ladestander til elbiler ved Fælleshuset, og om der er stemning for igen at yde støtte til fældning af store træer, der generer naboerne.

Vi skal høre formandens beretning for de halvandet år, der er gået siden sidst, vi skal også have information om, hvordan det går med økonomien i foreningen, og endelig er nogle bestyrelsesmedlemmer på valg, og hvem ved, måske står nye kræfter på spring.

Vel mødt!

Tekst: Lis Norup

Layout: Henrik Ludvig Christensen

Send indlæg og kommentarer til: lisnorup@mail.dk

Et ordentligt “gok” i fællesaktiviteterne

Nu gik det lige så godt. De sidste par år var der virkelig kommet gang i fællesaktiviteterne, og kreativiteten blomstrede med ideer og initiativer fra mange sider. Så kom coronakrisen. Bum!

Ingen sommerfest, ingen fugleture, ingen havevandring, ingen måneskinsudflugter, ingen petanque, ingen fællessang og ingen initiativer til fællesspisning.

Kun yogaen på fodboldbanen er fortsat takket være instruktørens ihærdighed, ligesom Jannie på Nøkkevangen og hendes gode sing-a-songwriter ven berigede os med en afstandshavekoncert.

Med tanke på vores normale kreativitet mht. arrangementer opfordres hermed til at lade fælleskabet blomstre igen, for meget kan jo godt lade sig gøre, når bare vi overholder forsigtighedsreglerne. Og alt foregår jo udenfor alligevel. Så lad os hjælpes ad med at få gang i nogle fælles arrangementer igen. Gode forslag og initiativer modtages med kyshånd.

Aftenstemning på Valdemar Poulenshøj

Sommerportræt

De mødtes om musikken

- og fik en fælles baby i form af huset på Nøkkevangen

Katja og Ole har det seneste par år optrådt med sang og musik ved vores sommerfest, og her er forklaringen på, hvorfor det lød så godt.

For Katja Prudinsky og Ole Holst Andersen var det kærlighed ved første blik, da de i 2018 kørte ind ad Tornerosekæret og så huset på Nøkkevangen 10 for første gang. Et lille sortmalet hus med små overraskelser om hvert hjørne, overdækket pergola og et væld af små hyggekroge rundt omkring i den romantiske have.

”Skuldrene faldt bare ned, da vi passerede bommen”, siger Katja, som på det tidspunkt savnede græs under fødderne og havde kigget forskellige steder efter noget økonomisk overkommeligt. Hun er vokset op i Tisvilde og er altid kommet der, indtil hendes mor døde i 2018, og huset måtte sælges.

Slog til med det samme

Den tidligere ejer havde sat det til salg på Facebook, og der var mange interesserede, så det var bare med at slå til. Det hele gik derfor meget hurtigt, hvilket ingen af dem har fortrudt. Og siden er kærligheden til stedet kun vokset og vokset.

”Jeg elsker det her sted mere og mere”, siger Ole. Han er selv fra Dragør, og når han beskriver Lynæs, er det måske netop lidt i modsætning til sin hjemby, som er kendt for sin skønhed og idyl.

”Lynæs er krøllet”, siger han. ”Ikke så friseret. Her er hippe kite-surfere, og her er John på sin Puch Maxi og alt det ind imellem”.

Gang i Lynæs havn

Aktivitetsniveauet i Surf centeret i Lynæs Havn er vokset gevaldigt de seneste år og er udefra set en stor succes. Der er fællesspisninger, koncerter, musikquiz aftener og meget andet på det lille sted med borde og stole lige ud til vandet. Og man behøver bestemt ikke være surfer for at være med. Arrangementerne er for alle, og Ole fortæller, at han forleden aften deltog i den musikquiz, stedet havde arrangeret.

Det har han sikkert klaret godt, for Ole Holst har lige som Katja haft musikken som hjertensbarn livet igennem. Udover sit borgerlige hverv som skolepædagog på Fuglsanggård Skole i Lyngby er han trommeslager og bassist med rock, viser og folkemusik som speciale, Lige nu er han i gang med at indspille et album (som skulle have været afsluttet for mange år siden, indskyder han) som trommeslager i bandet The Act. Derudover spiller Ole bas i bandet Christensen og Kanne Folkband.

På en god dag kan man høre toner fra huset, når man går forbi Nøkkevangen 10. For når Ole begynder at klimpre, falder Katja ind med sin smukke sangstemme, og i stedet for fjernsyn bliver det til sang og musik hjemme i sofaen.

Katja er skuespiller og jazzsangerinde og har boet i London i mange år, hvor hun spillede og sang og udgav plader med sit band. Som skuespiller var det ikke film, men på teater, revy og cabaret, hun brugte kræfterne. Hun underviste også børn i drama og fortsatte med at undervise i engelsk, da hun flyttede tilbage til Danmark.

Øh, kunne du tænke dig at spille … ?

Men primært er hun i dag statistcaster i DR, hvor hun har arbejdet på store produktioner som ”Når støvet har lagt sig”, ”Bedrag” og ”Historien om Danmark”.

”Ikke altid helt nemt at formulere henvendelsen, når man f.eks. skal bruge 25 negerslaver til ”Historien om Danmark” i disse tider”, indrømmer Katja med et glimt i øjet.

Katja og Ole har hver sin bolig i København. De har også hvert sit arbejde ved siden af. Musikken blev et fælles projekt, da de mødtes for seks år siden, og de optræder i dag sammen med jazz og danske viser ved alle mulige lejligheder. Alt fra dagligstuekoncerter til mindre festivaler.

Og så glæder de sig altså ikke mindst over det, der blev deres fælles baby, nemlig huset i Lynæs, hvor vi andre måske kan håbe på flere optrædener og hvem ved, måske en dag en fælles viseaften, hvor vi kan få lov at synge med.

Morgenstemning på matriklen

Tekst og foto: Johnny Hedegaard, Elvervænget 1

Naturens gang i OF og nærmeste omegn

Sidste år blev søen ved Konvalvej placeret på det ornitologiske Danmarkskort ved Peters Schiødts observation af Drosselrørsanger, som var en ny art for Halsnæs.

Igen i år kom ornitologer fra nær og fjern for at tage ophold ved søen. Denne gang var det Jørgen Carlo som havde spottet en Buskrørsanger. Og det endda for næsen af en af de hard-core lokale ornitologer, som uden held dagene i forvejen havde gennemsøgt enge og andre relevante områder i nærheden. Buskrørsanger er også helt ny art for Halsnæs.

Klimaforandringer i form af højere temperaturer har vi ikke mærket så meget til i år, men klimaændringer med mildere klima er en kendsgerning. En af målestokkene er dyrelivet. Der kommer nye arter til landet. Den nordlige grænse for visse arters udbredelse rykkes.

En forholdsvis ny art for Danmark er Stor Humlesvirreflue (kropslængde ca.2,5 cm.). Den blev observeret første gang i DK i 2010 med et enkelt eksemplar.

Stor Humlesvirreflue

Siden er den observeret flere og flere gange, og i alt er den registreret ca.125 gange siden 2010. I år er det foreløbig blevet til 18-20 observationer. Hovedparten på Fyn. Kun fem på Sjælland. Og aldrig er den set på Halsnæs. Ikke før tirsdag d.16. juni 2020. Den dag besøgte en han af Stor Humlesvirreflue matriklen på Elvervænget. At det er en han fremgår af de tætsiddende øjne. Jeg tror dog ikke man heraf kan udlede en psykologisk profil. Larverne vokser op i humlebi- og hvepseboer, hvor de lever af affald, døde bier og hvepse.

Katja Cliff på Elvervænget har også haft besøg. Dog ikke så velkomne som ”min” svirreflue. Ikke kun fordi de var mange. Faktisk så mange, at de ikke kunne tælles. Mere fordi de selv tog for sig af retterne. De havde indtaget en bærbusk på ca. 2,5 meter i højden.

Sultne larver af en bærbladhveps

Startende nedefra arbejdede de sig imponerende og skræmmende hurtigt op mod toppen. De åd sig til tops, og intet grønt gik til spilde. Lagde man øret til, kunne man høre klik-lyden når der blev bidt og tygget igennem. Inden solen var gået ned, stod kun de nøgne grene tilbage. Det var larver af en bærbladhveps.

Igen i år var der ræveunger i skoven. Vi har dog endnu ikke SET hverken voksen eller unger på matriklen. Men at vi får besøg, er der ingen tvivl om.

Selv om mange af de besøgende på matriklen er uønskede, kan man godt beundre deres fremtoning. Her er det Guldflue, som hører til gruppen af spyfluer. Dråben, man kan se ved munden på det billedet, er mavesaft, som den spytter ind i føden for at opløse den. Fluer har ingen kæber og kan kun indtage grødlignende kost. I øvrigt bruger de fødderne til at "smage" på maden.

Guldflue
Aftenstemning på matriklen

Fællesarbejde søndag den 9.8.

Der blev bl.a. gjort rent på toiletterne, lavet ny bund til traileren, ryddet buske og brændenælder og vandet æbletræer.

Temperaturen var 30 grader, så der var gang i både snak og sodavand efter fællesarbejdet.

De lyse nætter er slut og stjernernes tid er inde

Ordinær generalforsamling

i OF Lynæs lørdag d. 29. august kl. 12:00 ved fælleshuset.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Beretning fra hovedbestyrelsen

5. Godkendelse af årsrapport

6. Indkomne forslag

1. Svævebane – Ny placering

2. Svævebane – Nedlæggelse

3. Svævebane – Hængelås

4. Etablering af ladestander

5. Forslag til træfældning

6. Forslag til vedtægtsændringer fra Hovedbestyrelsen

7. Gennemgang af budget

8. Valg af bestyrelse og suppleanter

9. Valg af bilagskontrollant(er) + bilagskontrollantsuppleant

10. Valg af delegerede til OF's Kongres

11.Eventuelt

Møderet, taleret og stemmeret har alle lokalforeningens medlemmer der er påført overdragelsesdokumentet, hvis de ikke er i restance til foreningen. Hver parcel har én stemme, der ikke kan overdrages og der kan ikke stemmes med fuldmagt. Derudover har formandskabet møderet og taleret.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være lokalbestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.

For at et forslag skal kunne behandles på en generalforsamling, skal forslaget være gennemarbejdet, så eventuelle økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget fremgår af forslaget. Forslaget skal være begrundet.

I lige år vælges formand, mindst 1 bestyrelsesmedlem, 1. suppleant samt bilagskontrollant og suppleant for denne.

På valg er således:

 • Formand: Mads Willads Petersen, modtager genvalg.
 • Bestyrelsesmedlem: Jan Svane, modtager genvalg.
 • 1. Suppleant: Vakant.
 • Bilagskontrolant: Allan Jørgensen.
 • Bilagskontrolantsuppleant: Vakant.

Ægtefæller, samboende, kærester og andre nære familiemedlemmer, der har deres gang i Lynæs, er velkomne til general-forsamlingen.

Du bedes melde dig til generalforsamling og spisning på mail til: lisnorup@mail.dk

KORT NYT

Dyrere at bruge vaskemaskinen

Fra l. august steg prisen på en vask fra 30 til 40 kr.

Den fælles vaskemaskine er en succes. Men udgifterne til tømmetank, vand og el har vist sig at være større end forventet, så selv om foreningen stadig spæder til, er har vi det været nødvendigt at sætte prisen op med 10 kr. pr. vask.

Fem redskaber til udlån

I princippet var det en rigtig god tanke, at medlemmer af OF Lynæs kunne låne haveredskaber og værktøj af foreningen. Men i praksis har det vist sig ikke at være nogen god ide. Det er for dyrt i reparationsudgifter og for svært at holde øje med, hvem der har hvilke redskaber hvornår og hvor længe.

Derfor har bestyrelsen besluttet, at kun de fem følgende redskaber kan lånes ud fra nu af.

 • Le
 • drænspade
 • jordbor
 • lang grenklipper
 • tromle

Fem redskaber i alt, som er valgt, fordi det er noget, man sjældent bruger, og som det derfor ville være pengespild at købe selv.

For alle andre redskabers vedkommende, må man prøve at låne af naboen eller anskaffe selv.

Har du brug for at låne et af redskaberne ovenfor, så kontakt Flemming på tlf. 5130 9430 eller et bestyrelsesmedlem for nøgle, og skriv navn og tidspunkt på sedlen, som nu er sat op i redskabsskuret.

Hvis du er ny i foreningen, så tjek Medlemsinformation under Info på vores hjemmeside.

Der kan du ses vores ordensregler og få svar på de fleste af de spørgsmål, du måtte have. Du kan også kontakte et bestyrelsesmedlem i Fælleshuset om søndagen fra 11-12.

Her kan du også få udleveret sneglegift og nøgle til bom og badehus, såfremt du ikke allerede har en. Og så er du altid velkommen til at sende en mail til bestyrelsesmedlem-merne.

Græsslåning, el- og motorredskaber

En af de ting, de fleste virkelig påskønner i vores forening er den fred og idyl, der hersker. Derfor har vi lidt strikse regler om brug af larmende maskiner.

Det er tilladt at slå græs og bruge motorredskaber mandag til lørdag fra kl. 9-18.

Fredag er det tilladt at slå græs og bruge maskiner til kl. 19.

Søn- og helligdage KUN kl. 9-12.

Fælles arbejdsdage

Det er helt frivilligt, om du vil deltage i vores fælles arbejdsdage. Udover at få ryddet op på fællesområdet og ordnet små og store reparationer, er det hyggeligt og en god måde at lære hinanden at kende på. Vi bliver alle trukket 200 kr. om året for fællesarbejde, men hvis du møder op, modtager du 100 kr. pr. gang. Børnene kan tjene 50 kr. på at komme med og give en hånd.

De fælles arbejdsdage i 2020 er:

 • 27/9 kl. 10-12. Jacob leder og dirigerer fra Kl. 10-12

Der er bestyrelsesmøder:

 • 27/9 kl. 12

Mobile Pay

Vores Mobile Pay nummer er 16354 og kan bruges til:

 • Vaskemaskine (40 kr. pr. vask)
 • Brusebad (20 kr.)
 • Leje af fælleshus (100 kr. pr. dag)
 • Leje af trailer (25 kr. pr. påbegyndte to timer)

I ladeskuret er der en kalender, hvor du kan reservere fælleshus og trailer – og hvor du også finder koden til trailerlåsen. Nøglen til ladeskuret er den samme som til bommen og til badehuset.

Kontakt til bestyrelsen

Hvis du har brug for at kontakte et bestyrelsesmedlem, kan du bruge en eller flere af nedenstående mailadresser:

Mads Willads Petersen, Formand • Elvervænget 2 • mwillads@gmail.com
Jacob Søborg, Næstformand • Elvervænget 4 • jacob@sinatra.dk
Ingelise Hallengren, Kasserer • Elvervænget 21 • ingelise@hallengren.net
Jan Svane, Bestyrelsesmedlem • Dværgbakken 39 • jansvanec@gmail.com
Bent Kjær Hansen • Bestyrelsesmedlem • Dværgbakken 33 • skovlybakken12@gmail.com
Lis Norup, Suppleant og lokalredaktør • Elvervænget 3 • lisnorup@mail.dk
Henrik Christensen • Hjemmeside og Lynæsposten

Har du ideer eller indlæg til bladet, så send indlæg og forslag til: lisnorup@mail.dk

LYNÆSPOSTEN · NR. 3 · AUGUST 2020

På gensyn i næste nr. af Lynæsposten (online-version)

Redaktionsmøde i det grønne
Created By
Henrik Christensen
Appreciate