Loading

DICHTBIJ IS BETER DAN VER WEG

Winkels en mensen die je kent

Kies retail. Kies dichtbij. Daarmee doet INretail een oproep aan alle politici om de uitgestoken hand van de retail aan te nemen. Winkels zijn van onschatbare waarde voor onze dorpen en steden. Retail en politiek kunnen samen zorgen dat wat uniek is voor Nederland, niet verloren zal gaan.

Het jaar 2020 heeft een ongekend effect gehad op ieders leven en op de retail. De coronacrisis heeft ons laten zien waar de kwetsbaarheden in de maatschappij liggen en wat echt belangrijk is, datgene wat dichtbij ons staat. Dit beperkt zich niet alleen tot familie en het samen zijn met naasten. Het gaat ook over de omgeving waarin we leven en over het dagelijks ontmoeten van mensen. Laten we daarom leren van de afgelopen eenzame maanden en beseffen dat er niets gaat boven persoonlijk contact en een welgemeend compliment. Een plek die je vertrouwt en waar je je met gemak thuis voelt is immers belangrijk. Wij hebben geleerd dat dichtbij zoveel beter is dan ver weg. We zijn extra gaan beseffen hoe waardevol het is om iets te kopen bij mensen en winkels die je kent.

Jan Meerman en Udo Delfgou overhandigden het herstelplan voor de retail persoonlijk aan demissionair premier Mark Rutte in het torentje.

Herstelplan voor de retail

Sinds 28 april 2021 kunnen de winkels weer open na een lange tijd van strenge lockdown maatregelen. Een belangrijke stap naar volledig open zonder restricties. Maar we zijn nog niet uit de crisis. Daarom blijft INretail actief de belangen van de retail onder de aandacht brengen van de politiek.

Omdat de crisis nog heel lang effect zal hebben, heeft INretail aan de informateur en alle politieke partijen een ‘herstelplan voor de retail’ aangeboden. In dit plan doen wij voorstellen om de retail te versterken, want daar worden dorpen en steden ook sterker van. Ons hoofddoel is dat een nieuw kabinet zich meer inzet voor de retail.

Kies retail. Kies dichtbij. Kies voor mensen en winkels die je kent.

Herstellen en opbouwen

De jaren na corona zullen in het teken staan van herstellen en opbouwen wat verloren is gegaan. Hier liggen veel kansen om het moment van herstel ook te gebruiken voor de opbouw van wat wij belangrijk vinden. Daarbij zullen bepalende keuzes gemaakt moeten worden. Die keuzes hebben ook een direct effect op de retail en daarmee op hoe onze dorpen en steden eruitzien in de toekomst. Waar winkels zijn, bloeit het. Dat gaat verder dan de winkelstraat alleen, als kloppend hart van onze dorpen en steden straalt het af op hele dorpen en steden. Met plekken waar we elkaar zien en ontmoeten. Met ondernemers die onze gemeenschappen steunen en doen leven. Dit is van onschatbare waarde en mag niet verloren gaan, kies daarom voor wat belangrijk is. Kies retail. Kies dichtbij.

De tijd van uitdagingen

De uitdagingen waar Nederland voor staat zijn breder dan de retail. Toch kan de retail vaak een belangrijke bijdrage leveren. In de komende jaren zal de klimaatopgave een ongekende inspanning van Nederland en haar ondernemers vragen. De retail biedt mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren dichtbij. Met duurzame producten en adviezen maakt de retail de mondiale problemen behapbaar voor de consument.

Elke kleine stap draagt bij aan een grote beweging.

Hierdoor is een belangrijke rol voor de retail weggelegd in de verduurzaming van Nederland. Hierin wil de retail samen met de overheid optrekken. Daar waar de retail de consument helpt een bijdrage te leveren, vragen wij de overheid de ondernemer te helpen verduurzamen.

Het land van ondernemers

Nederland is een land van ondernemers en hardwerkende mensen. Daar ligt de kracht van Nederland en dit moet niet verloren gaan. 800.000 Nederlanders werken in de retail. Iedereen kent wel iemand die in de retail werkt. Dat is logisch, omdat de retail vaak de grootste lokale werkgever is. Veel Nederlanders doen hun eerste werkervaring op bij een winkel in de buurt. Deze werkgelegenheid willen wij behouden.

Dat betekent dat we ondernemers moeten steunen om kansen te pakken en daarmee ook in de toekomst banen te creëren.

De overheid speelt een belangrijke rol in de kansen die er zijn. Zo is er een gelijk speelveld nodig tussen online en offline en Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Hiervoor is passende regelgeving nodig die aansluit bij de huidige tijd en technische ontwikkelingen. Werken moet lonen en voor werkgevers moet het aantrekkelijk blijven om mensen in dienst te nemen. Als de overheid helpt deze voorwaarden te scheppen dan kunnen ook in de toekomst veel jonge mensen hun loopbaan beginnen. Dichtbij. In een winkel in hun eigen buurt.

Stel je voor; een Nederland zonder winkels en winkelstraten

Gezelligheid, een woord uniek voor Nederland, kenmerkt onze winkelstraten en buurthuizen. Gezelligheid betekent een persoonlijk praatje en advies en het gevoel gehoord te worden.

We hebben de afgelopen tijd geleerd dat dichtbij zoveel beter is dan ver weg. Een anoniem pakketje uit China laten komen, lijkt misschien goedkoop. Maar de kosten zitten op andere plekken verborgen. Want zij betalen niet mee aan het mooi houden van de stad. Zij ruimen hun vervuiling en rotzooi niet zelf op. Zij sponsoren niet de lokale voetbalclub en organiseren geen feest in het dorp. Ze helpen je niet wanneer het moeilijk is. Om gezelligheid te behouden in Nederlandse dorpen en steden is een gezonde retail cruciaal. Gevulde winkelstraten zorgen met horeca en cultuur voor gezelligheid in onze wooncentra, daar moeten we erg zuinig op zijn. Wat nu verloren gaat, krijgen we niet zomaar meer terug.

Wat dichtbij je staat moet je koesteren.

Kies voor retail. Kies voor dichtbij.

Wat dichtbij je staat moet je koesteren. Door er bewust voor te kiezen. Voordat het ineens te laat blijkt te zijn. Kies daarom voor retail. Kies voor dichtbij. Kies voor al die ondernemers die het beste met Nederland voorhebben.

Het Nationaal Retail Debat vond plaats op 15 februari. Heb je het gemist? Geen nood. We hebben een compilatie gemaakt van uitspraken en standpunten van alle deelnemers.

Nationaal Retail Debat

Op 15 februari 2021 organiseerden we het Nationaal Retail Debat met de vier grote politieke partijen van dat moment; VVD, GroenLinks, CDA en PvdA. De chef politiek van Jinek Elodie Verweij leidde het debat over de centrale vraag wat de retail nodig heeft en hoe de kandidaat Tweede Kamerleden zich hier na de verkiezingen voor gaan inzetten. Bekijk hieronder een compilatie van het Nationaal Retail Debat.

Thema’s die aan bod kwamen waren:

  • Herstel en vernieuwing van de retail na corona
  • Verduurzaming
  • Digitalisering
  • Stimuleren van ondernemerschap in het algemeen

Volg ons op social media!

Volg je INretail nog niet online? Doe dat dan snel zodat je niets mist.