Elektrisch rijden realistisch of futuristisch?

"Maar 320 officiële laadpunten in België."

Mevrouw Turtelboom

Minister Turtelboom heeft fout geteld, het zijn er 820.

"Rijden met een elektrische wagen is constant zoeken naar een laadpaal."

Bestuurder elektrische wagen

Minister Turtelboom wil dat er tegen 2020 minstens 5000 publieke laadpalen zijn in België.

Rij je vaak verre afstanden, dan is een elektrische auto misschien niet helemaal geschikt.

In de tabel 'RANGE' kan je zien hoe ver je kan rijden met welke soort auto. In de tabel ernaast zie je ook hoe lang het duurt om te tanken/op te laden.

De groene auto in België is nog toekomstmuziek

60% van de elektriciteit aan de laadpalen komt nog van steenkool- en kerncentrales. Deze stoten nog altijd CO2 uit.

In Nederland daarentegen, werken 95% van de laadpalen op groene energie.

In Nederland maken ze gebruik van wind- en zonne energie.

________________________________________________________________________________

Wil je liever een milieuvriendelijke auto omdat je toch geen lange afstanden aflegt? Of ga je toch liever voor een brandstofauto, die zelf ook steeds minder verbruikt en minder schadelijke stoffen uitstoot?
Created By
jitse vanhauwaert
Appreciate

Credits:

Created with images by jerubal - "power plant thermal tower" • Burghard - "nuclear power plant nuclear reactors power plant" • katrienberckmoes - "Cloudy"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.