Loading

De Schoolweetjes Nummer 5 || 5 oktober 2018

Kinderboekenweek

Kinderboekenschrijfster Wieke van Oordt in actie.

Deze week begon de Kinderboekenweek. Woensdag kwam schrijfster Wieke van Oordt in groep 6 om over haar boeken en werk te vertellen. Echt leuk om eens van de schrijfster zelf te horen hoe ze te werk gaat. Deze kinderboekenweek is een mooie aanleiding om de eigen bibliotheek te vullen met een goed boek. Een boek om uit voor te lezen of om zelf te lezen. We weten zeker dat u zich nog herinnert toen u zelf als kind een boek cadeau kreeg. Kinderen voor Kinderen heeft een leuk lied gemaakt met de titel "Kom erbij" voor het thema van dit jaar: Vriendschap. Veel leesplezier met nummer 5 van De Schoolweetjes!

Fietscontrole 2018

Donderdag 4 oktober vond de jaarlijkse fietscontrole voor de groepen 3 t/m 8 plaats. De dagen worden weer korter, waardoor het eerder donker is. Het is daarom belangrijk dat uw kinderen goed zichtbaar zijn voor alle andere verkeersdeelnemers; zowel naar school alsook naar een sporttraining, muziekles of andere activiteiten. GOEDE VERLICHTING IS DAARBIJ ESSENTIEEL. De controle bestaat uit diverse onderdelen; waarbij de nadruk ligt op verlichting, bel en rem. Fietsenmaker Gerard Reimink van Fietsshop De Valk inspecteerde de fietsen weer in rap tempo. Veel koplampen deden het niet en een enkele bel ontbrak of deed het niet. Kleine mankementen, maar wèl belangrijk dat ze functioneren. De kinderen waarvan de fiets goed werd gekeurd, kregen een ANWB sticker en een leuke attentie. Groep 8 heeft vrijdag nog een lekkere traktatie ontvangen. Zij hadden de meeste goedgekeurde fietsen. Leerlingen met een fiets die niet door de keuring kwam, hebben een afbeelding ontvangen, waarop is aangegeven wat er nog gerepareerd moet worden. Op donderdag 18 oktober kunnen zij hun fiets nogmaals na laten kijken en alsnog een sticker en attentie verdienen. Dat geldt ook voor kinderen die hun fiets waren vergeten en niet bij zich hadden.

Gelukkig zijn de meeste fietsen goedgekeurd! Wij (de verkeerscommissie) danken u hartelijk voor uw medewerking! Hierdoor zijn uw kinderen goed zichtbaar en kunnen ze veilig over straat!

De fietsenmaker in actie en een traktatie voor groep 8

Dag van de duurzaamheid

Op 10 oktober staan we in Nederland en ook op onze school extra stil bij het belang van duurzaamheid. In heel Nederland vinden verschillende duurzaamheidsactiviteiten plaats. Aanstaande woensdag wordt op onze school in diverse groepen gesproken over duurzaamheid en daarnaast ook voorgelezen uit het nieuwe voorleesboek ‘De kracht van nieuwe energie’. De gemeente Hellendoorn zorgt voor verschillende voorlezers. Wie weet komt onze burgemeester wel voorlezen? Het is ook fijn om te zien dat de leerlingen al minder verpakkingsmaterialen (voor de pauzehap en lunch) meenemen naar school. Laten we met elkaar op deze manier doorgaan!

Herhaalde oproep

Er liggen nog steeds dienbladen, borden etc. van de Stedentrip op het podium. Mocht u thuis iets missen op dit gebied dan is de kans groot dat uw bord of dienblad op school ligt. Wilt u deze a.u.b. laten meenemen door uw kind(eren) of anders zelf even meenemen? Alvast bedankt.

Geboren

Op 28 september is Flo geboren, het kleine zusjes van Mick uit groep 1 en dochter van Emiel en Nadieh. Op het mooie kaartje staat het volgende te lezen: Welkom lief zusje. Samen lachen, samen spelen. Iedereen mag dit horen: Vandaag is mijn zusje geboren! het team van de Prinses Marijkeschool feliciteert jullie van harte met de geboorte van Flo.

Kleutertoets afgeschaft

De kleutertoetsen waren al niet verplicht, maar worden nu helemaal uit het leerlingvolgsysteem gehaald. Tegelijkertijd houdt onze school wel de ruimte om de ontwikkeling van kleuters op een andere manier te volgen. Wij kunnen bijvoorbeeld aan de hand van observaties, gesprekjes of spelletjes nagaan hoe de kleuters er nu voor staan.

Uitnodiging Zone.college Almelo

Binnenkort hebben wij onze Groene MeeMaakDagen. De leerlingen van groep 8 komen dan in aanraking met de groene vakken, theorievakken en ze krijgen algemene informatie over onze school. Mochten er van uw school leerlingen zijn van wie de belangstelling, ondanks de afstand, toch naar Zone.college uitgaat, dan bieden wij voor deze leerlingen de mogelijkheid om te komen en mee te lopen bij ons op school. Ze zijn van harte welkom op woensdag 21 november van 12.30 – 14.00 uur. De ouder/verzorger kan de leerling opgeven door een e-mail te sturen naar hbrink@zone.college. Wel dienen ze voor eigen vervoer te zorgen en de leerling te begeleiden (soms neemt een ouder meerdere belangstellende kinderen mee). Op 28 november 2018 en 16 januari 2019 van 15.00 tot 20.00 uur organiseren wij weer onze Open Dagen. U en uw leerlingen en hun ouders/verzorgers worden hiervoor van harte uitgenodigd. Met vriendelijke groet, A.G.W. Hoeben MEd, Locatiedirecteur AOC Oost Almelo

Zone.college in Almelo voorheen AOC Oost in Almelo

Lichtjeswandeling Staatsbosbeheer

De lichtjeswandeling op de Sallandse Heuvelrug wordt gehouden op zaterdag 15 en zondag 16 december 2018. Geniet van een sprookjesachtige tocht door donkere bossen, maak een sfeervolle lichtjeswandeling door het bos van de Sallandse Heuvelrug. Wacht niet te lang met opgeven want "vol is vol". Hieronder vindt u informatie en de button om te boeken.

Zending

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen een bedrag van € 35,15 meegenomen. Alle gevers heel hartelijk dank!

Kind op maandag

Wat is het goed om afspraken met elkaar te maken. Weten wat ervan je verwacht wordt of weten hoe je met met elkaar omgaat. Maar, pas op, het kan misgaan. Tien geboden krijgt Mozes van God, op twee stenen tafelen. Tien aanwijzingen die helpen op weg naar het beloofde land. Het is een kostbaar verbond, maar ook een breekbaar verbond. Je moet er zuinig op zijn! Er wordt gelezen uit: Exodus 19, Exodus 20: 1-17 en Exodus 31: 18

De kleuters horen de verhalen 'Lot moet vluchten' en 'Izaak en Ismaël'.

BHV informatie

Afgelopen woensdag heeft een groot aantal van onze teamleden de herhalingscursus BHV op onze school gevolgd. Zoals u misschien weet worden in de maanden oktober en november deze cursussen in de hal van onze school gegeven voor de BHV-ers van alle scholen van Stichting "Ieder kind telt".

Tijdens deze herhalingscursus zagen we twee filmpjes die we graag met u delen. De eerste is van de brandwondenstichting en gaat over hoe we moeten handelen wanneer bijvoorbeeld een (jong) kind hete thee over zich heen krijgt. Een situatie die zich ook thuis kan voordoen. Dit korte instructieve filmpje vindt u hieronder. Hopelijk krijgen we nooit met een dergelijke situatie te maken.

Gaaf of gevaarlijk?

Jaarlijks gebeuren duizenden ongelukken met huishoudchemicaliën. Kinderen tussen de 0 en 4 jaar lopen het grootste risico. De oorzaak? Kinderen zien het gevaar niet en vinden de producten interessant. Onderzoek wijst uit dat 51% van de kinderen zelfs meer aandacht heeft voor huishoudchemicaliën dan voor speelgoed. Met alle gevolgen van dien. Het veilig opbergen van deze middelen is uiterst belangrijk. Hieronder vindt u een interessante uitleg van een Nederlands onderzoek

Leerlingenraad

Deze week heeft de nieuwe leerlingenraad voor het eerst vergaderd. De leden zijn Jorg, Milou, Thomas, Britt, Stan, Maud, Elias en Anna.

Na een korte voorstelronde waarbij iedereen vertelde wat hij of zij graag wil bespreken in de leerlingenraad werd Jorg als voorzitter gekozen en gaat Stan als secretaris de notulen maken.

De leerlingen kijken met plezier terug op de kindgesprekken. We vinden het belangrijk om aan het begin van het schooljaar een gesprek met de juf of meester te hebben over het werk op school, waar je bij geholpen wilt worden en wat we van elkaar mogen verwachten.

We hebben ook gesproken over ZuluConnect, de nieuwe manier om in te loggen bij de programma's op de Chromebooks. Er zijn nog wel een paar tips: de leerlingen moeten beter onthouden welk plaatje ze hebben als ze willen inloggen. De plaatjes zijn nogal saai. De iconen van de programma's zijn niet duidelijk want je weet niet goed of je wel in het juiste programma inlogt. Meester Henk zal hierover praten met de makers van ZuluConnect

We houden ons aan de afspraak die we vorig jaar in de leerlingenraad hebben gemaakt dat we de draden weer aan de palen maken zodat na de herfstvakantie er niet meer in het zand wordt gelopen i.v.m. het naar binnen lopen van zand. De leerlingen van de leerlingenraad leggen dit in de klas uit.

We spreken af dat als de notulen klaar zijn deze worden voorgelezen in de klas, zodat iedereen weet waar we over hebben gesproken. Als er onderwerpen zijn die de klas graag besproken wil hebben in de leerlingenraad zorgen de leden ervoor dat deze op de agenda komen. Meester Henk maakt een kort verslag voor De Schoolweetjes.

De volgende vergadering is op 27 november.

Een nazomers weekend

Morgen kan het wel 23 graden worden en daarmee komt de zomer weer even terug. Als we naar buiten kijken zien we dat de bladeren langzaam beginnen te verkleuren. Wat zijn de seizoenen toch mooi. We wensen u een heel mooi weekend en wie weet een mooie herfstwandeling toe. Met vriendelijke groeten, het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Created with images by Ben White - "untitled image" • tookapic - "lifesaver life buoy safety rescue ring help"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.