App Game Onderzoek By Steven te Kloese

In doodle jump spring je van het ene platform naar het andere ook zijn er enemies die je aan proberen aan te vallen en die moet je ontwijken of aanvallen. In doodle jump moet je tappen en je telefoon bewegen en dan beweegt je poppetje ook.
In Beat the Boss 2 moet je zogenaamd je ''baas'' in elkaar slaan met verschillende wapens er zitten meerdere controls in zoals tappen maar ook swipen en bewegen met je telefoon om je ''baas'' te bewegen.
In Geometry Dash moet je een heel gebied afleggen met traps toen met verschillende pick ups ook heb je coins die je kan verzamelen, verder zijn de controls alleen tappen maar het is wel fast paced en dat is waarom ik het alsnog in me onderzoek wou doen.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.