Blettatígur

Blettatígur finnur maður í Suður Afríku og nokkrum stöðum í Íran. Blettatígur lifa á til dæmis kanínum og fuglum. Ljón, Hýenur. Tígrisdýr og menn eru dæmi um ógnir Blettatígs. Blettatígur er undirtegund af stórri kattar tegundum.

Credits:

Created with images by taubinphoto - "Cheetah Cub" • Leszek.Leszczynski - "Cheetah" • PublicDomainPictures - "cheetah leopard animal" • skeeze - "cheetahs cubs two" • wildlifeartbykaz - "cheetah cub cat feline"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.