ประวัติส่วนตัว

คลิปแนะนำตัวพร้อมแนะนำหนังสือ

สามารถหาอ่านได้ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊ค หรือร้านหนังสือทั่วไป

ประวัติส่วนตัว

น.ส.เมขลา แก้วทิพยเนตร์ (เฟรช)
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน
ที่อยู่ 420/1019 แฟลตการเคหะทุ่งสองห้อง ถ.กำแพงเพรช 6 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
นิสัยส่วนตัว เป็นคนร่าเริง ยิ้มง่าย กินเก่ง เข้ากับคนง่าย

กิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติหน้าที่ดาวคณะค่ะ
เป็นตัวแทนในการประกวดดาวคณะ
และเป็นตัวแทนของคณะประกวดดาวมหาวิทยาลัย
ได้ตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมาสองตำแหน่งค่ะ คือขวัญใจมหาลัย และ ฑูตศิลปะวัฒนธรรมยอดเยี่ยม
กิจกรรมจิตอาสาก็มีนะคะ ไปจัดห้องสมุดให้น้องๆค่ะ
พัฒนาโรงเรียนด้วย
คนสวนก็ทำนะเออ
จัดสวนย่อมให้น้องๆที่โรงเรียนค่ะ ฯลฯ

ขอบคุณที่รับชมค่ะ 😘🙏🏻

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.