Loading

Trick fotografie

Voor deze les ga je met je iPad en je hoofd werken.

Met je hoofd?

Ja, want daar verzamel je ideeën mee!

Wat is de bedoeling?

Je maakt drie foto's, waarop je iets doet wat niet in het echt kan. Hoe?

 • Als je dicht bij de camera staat word je groot.
 • Als je ver van de camera staat word je klein.
 • Neem je een foto van de onderkant naar boven dan lijkt het veel groter. Dit noemen we kikvorsperspectief.
 • Neem je een foto van de bovenkant naar beneden dan lijkt het veel kleiner. Dit noemen we vogelperspectief.
 • Draai je camera, zo wordt de vloer plots een muur. Of word de vloer plots het plafond.
Kikvorsperspectief
Vogelperspectief

Hieronder zie je enkele foto's waarin al deze zaken worden toegepast.

Volg het stappenplan om goede foto's te nemen.

1. Doorzoek het internet op zoek naar ideeën. Gebruik de zoekterm: trick fotografie (kopieer en plak de zoekterm in Google, of een andere zoekmachine)

2. Sla de foto's die je leuk vind op. Dit doe je door op de afbeelding te duwen en te kiezen voor 'afbeelding opslaan'. Of je kan een screenshot nemen. Weet je niet hoe? Vraag het even aan een klasgenoot.

3. Kies drie foto's uit die er leuk uitzien.

4. Schrijf op een kladblaadje, per foto, wat je ziet. Schrijf ook op wat er gebeurd, schrijf dus op wat de foto een trick foto maakt.

5. Kom met je kladblad naar de leerkracht.

6. Dit kladblaadje is jouw storyboard. Lees hieronder wat een storyboard is.

Storyboard?

Een storyboard wordt gemaakt voor films. Animatie films, actie films, tekenfilms, ... voor elke soort film wordt een storyboard gemaakt.

Waar lijken de storyboards hieronder op? Denk aan iets dat je kan lezen.

Een storyboard lijkt op een strip, eigenlijk is het bijna hetzelfde. We zien kleine schetsen. Die schetsen tonen wat de camera in beeld moet nemen wanneer er gefilmd wordt. Maar niet alles wordt getekend, enkel de belangrijkste zaken.

7. Denk nu na over waar en hoe op school je jouw gekozen trick foto's wilt nemen. Je mag straks ook buiten de klas foto's nemen.

8. Maak voor alle foto's een storyboard schets. Neem voor elke foto een apart schetsblad. Schets in het midden, evengroot als je iPad scherm en gebruik stokventjes om mensen te schetsen.

9. Toon je storyboard aan de leerkracht en leg je idee uit. Je moet volgende vragen kunnen beantwoorden:

 • Waar ga je de foto nemen.
 • Waar staat iedereen? Dicht bij de camera, ver van de camera?
 • Moet je de camera draaien? Ja? Hoe?
 • Neem je een foto van onder iets/iemand om iets groter te doen lijken?
 • Neem je een foto van boven iets/iemand om iets kleiner te doen lijken?
 • Wie zal je helpen en hoe zal die persoon je helpen?

10. Ga naar de leerkracht en stel samen een timer in op 10 minuten. Na 10 minuten ben je terug in de klas.

Kom terug met je foto's en toon ze aan de leerkracht. We projecteren ze en bespreken met iedereen.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.