Microcar mc2

Microcar on ranskalainen mopoautojen valmistaja. Se aloitti mopoautojen valmistuksen vuonna 1984 ja avasi uuden tehtaan Ranskan Nantesissa vuonna 2000. Microcar on osa Bénéteau-yhtymää, joka on tunnettu purjeveneistään. Ligier osti Microcarin vuonna 2008, jolloin muodostui euroopan toiseksi suurin pienten autojen valmistaja ja suurin mopoautovalmistaja. Microcarin brändi on kuitenkin haluttu säilyttää erillisenä.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.